Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Soort code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
SRTCDE Soort code 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 1850 (bestand 902).
Thesaurus 1850 bevat de soort codering.

Voorbeelden:
1 Handelsproduct
2 Prescriptieproduct
3 Generiek product


Het veld komt voor in: