Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Soort code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
SRTCDE Soort code 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het itemnummer uit thes. 1850 (zie veld THSRTC), dit is het soort gegeven waarop het volgende veld (CODE) betrekking heeft.

______________________________________________________________________________ _

‚+€


Het veld komt voor in: