Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus nummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THMFBP Thesaurus nummer 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de verwijzing naar de thesaurus in bestand 902, die aangeeft op welk soort gegeven de inhoud van het volgende veld (MFBPITNR) betrekking heeft. In dit geval betreft het thesaurusnummer: TSNR 0040 voor de Contra-indicatieaard 2000 voor lab/meetwaarde


Het veld komt voor in: