Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Tekstmodule-thesaurus 103

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THMOD Tekstmodule-thesaurus 103 3 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Rubriek THMOD

Het thesaurusnummer van de tekstmodule bevat altijd de waarde 103 (TSNR=103). In combinatie met de tekstmodule (TXMOD) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 0902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=TXMOD, TSNR=THMOD


Het veld komt voor in: