Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus verwijzing soort code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THSRTC Thesaurus verwijzing soort code 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de verwijzing naar de thesaurus die aangeeft op welk soort gegeven de inhoud van de code (CODE) betrekking heeft. In dit geval betreft het thesaurus 1850 (bst902, tsnr 1850).


Het veld komt voor in: