Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus verwijzing soort code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THSRTC Thesaurus verwijzing soort code 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de soort codering (thesaurus 1850).
In combinatie met het itemnummer uit deze thesaurus (veld CODE) kan de betekenis worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=SRTCDE, TSNR=THSRTC


Het veld komt voor in: