Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Tekstsoort-thesaurus 104

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THSRTT Tekstsoort-thesaurus 104 3 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Rubriek: THSRTT

Het thesaurusnummer van de tekstsoort bevat altijd de waarde 104 (THNR=104).
In combinatie met de tekstsoort (TXSRTT) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 0902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=TXSRTT, TSNR=THSRTT


Het veld komt voor in: