Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Stamtoedieningsweg - thesaurus 58

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THSTWG Stamtoedieningsweg - thesaurus 58 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Het thesaurusnummer van de stamtoedieningswegen bevat altijd de waarde 058 (TSNR=058). In combinatie met de stamtoedieningsweg (SSKTWG) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 0902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=SSKTWG, TSNR=THSTWG


Het veld komt voor in: