Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Basiseenheid product kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XPEHHV Basiseenheid product kode 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de 'basiseenheid' van een product. De betekenis verschilt per bestand waar deze in voorkomt.

De basiseenheid van het generieke product (in bst711) is de eenheid waarin de samenstelling wordt uitgedrukt.

Het itemnummer in dit veld is het itemnummer uit bestand 0902, thesaurus 2 (TSNR=002)

Voor voorbeelden zie rubriek "Hoeveelheid werkzame stof" (GNMINH).


Het veld komt voor in: