Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: ATC-code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ATCODE ATC-code 8 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
De ATC-code is de code die binnen het Anatomisch Therapeutisch Chemische classificatiesysteem wordt toegekend. Het ATC-classificatiesysteem wordt nationaal en internatinonaal gebruikt voor geneesmiddelgebruiksstudies. De classificatie wordt onderhouden door het WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, P.O. BOX 4404, N-0403 Oslo, Norway, Tel. + 47 21 07 81 60, e-mail whocc@fhi.no, website www.whocc.no.

De code beslaat 7 posities, welke 5 hierarchische niveaus omvatten:
niveau 1: 1 alfanumerieke positie - Anatomische hoofdgroep
niveau 2: 2 numerieke posities - Farmacologische/Therapeutische hoofdgroep
niveau 3: 1 alfanumerieke positie - Chemische/Farmacologische/Therapeutische subgroep
niveau 4: 1 alfanumerieke positie - Chemische/Farmacologische/Therapeutische subgroep
niveau 5: 2 numerieke posities - Chemische stof
De achtste positie is niet meer in gebruik.

Elk jaar wordt een aangepaste versie van de ATC-classificatie uitgegeven. In de G-Standaard van januari en in het nieuwe Informatorium Medicamentorum is de nieuwe versie opgenomen. Een toelichting op de wijzigingen verschijnt op de KNMP-website (bij de link voor de ATC-informatie). Alle wijzigingen zelf staan ook vermeld in de G-Update.

De ATC-codes Y en Z zijn geen officiële ATC's, maar door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP toegekende en beheerde codes. De betekenis van deze codes is als volgt:
Y = NIET INGEVULD Deze code wordt toegekend aan producten die als geneesmiddel
  worden gebruikt maar waarvoor toch geen passende ATC beschikbaar is.
  Voorbeeld: placebo's, enkele homeopatische middelen, plantaardige middelen.
Z = NIET VAN TOEPASSING Deze code wordt toegekend aan producten die geen ATC
  hebben en ook niet onder Y vallen. Het zijn voornamelijk farmaceutische
  hulpstoffen en halffabrikaten.


Literatuur:
1. ATC: Structure and principles. www.whocc.no, geraadpleegd 21 juli 2010 	
2. Smet PAGM de, Leufkens HGM. ATC-classificaties en DDD-waarden.
  In: Smet PAGM de, Loenen AC van, Offerhaus L, Does E van der, red.
  Medicatiebegeleiding. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum 1990:449-99.
3. http://www.knmp.nl/vakinhoud/farmacotherapie/g-standaard/G-standaard
  /farmaceutische-en-medicatiebewakingsgegevens/atc-ddd/?searchterm=atc


Het veld komt voor in: