Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Basiseenheid product thesaurusnr

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THEHHV Basiseenheid product thesaurusnr 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de basiseenheden (thesaurus 2).
In combinatie met het itemnummer uit deze thesaurus (veld XPEHHV) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=XPEHHV, TSNR=THEHHV


Het veld komt voor in: