Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Basiseenheid product kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XPEHHV Basiseenheid product kode 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 2 (bestand 902).


Dit veld bevat de 'basiseenheid' van een product. De basiseenheid van het generieke product is de eenheid waarin de samenstelling wordt uitgedrukt. Dit geldt voor bestand 711, 715 en 051. Voor deze bestanden is de betekenis van dit veld identiek.


Voor bestand 361 is de betekenis anders en geeft het aan in welke eenheid uit thesaurus 2 de NHG-eenheid uitgedrukt kan worden.


Het veld komt voor in: