Home / G-Standaard / Welke informatie staat in de G-Standaard? / Wet- & Regelgeving / Doorgeleverde bereidingen in de G-Standaard

Doorgeleverde bereidingen in de G-Standaard

Doorgeleverde bereidingen zijn niet-geregistreerde geneesmiddelen die in 1 apotheek worden gemaakt en worden doorgeleverd aan een andere apotheek waar dit geneesmiddel aan de patiënt ter hand wordt gesteld. Deze geneesmiddelen kunnen worden aangemeld bij Z-Index om te worden opgenomen in de G-Standaard.

Doorgeleverde bereidingen worden gedoogd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg hanteert sinds augustus 2007 een gedoogbeleid, dat jaarlijks wordt verlengd. Doorgeleverde bereidingen kunnen daarom bij Z-Index worden aangemeld om daarmee de medicatiebewaking, declaratie, communicatie en logistiek te ondersteunen.

Voorwaarden opname in de G-Standaard

Een doorleverende apotheek die haar bereidingen wil laten opnemen in de G-Standaard moet daarvoor de volgende stappen doorlopen:

  • Aanmelden bij Z-Index als informatieleverancier, middels het aanmeldformulier;
  • Voor elk aan te melden product dient informatie te worden meegezonden in de vorm van een bijsluiter of andersoortige productinformatie.

Zorgverzekeraar bepaalt aanspraakstatus van doorgeleverde bereiding

Van alle niet-geregistreerde geneesmiddelen, waartoe de doorgeleverde bereidingen behoren, geldt dat zorgverzekeraars de bevoegdheid hebben om te bepalen of het behoort tot de aanspraak of niet. Daarvoor hanteren zorgverzekeraars een aantal regels. In het kort is antwoord nodig op de volgende vragen:

  • Voldoet de bereiding aan de stand van de wetenschap en praktijk?
  • Is het middel geen warenwetartikel?
  • Is er geen geregistreerd alternatief voor de bereiding op de markt?

Kunnen de bovenstaande vragen met ja worden beantwoord? Dan kan het onder de aanspraak vallen. Voor het beantwoorden van de vraag of een bereiding aan de stand van wetenschap en praktijk voldoet, consulteren zorgverzekeraars zowel patiëntenverenigingen als zorgverleners.

De aanspraakstatus wordt opgenomen in de G-Standaard

Nieuwe doorgeleverde bereidingen komen meestal in de G-Standaard met aanspraakstatus ‘N’, wat betekent dat er geen aanspraak op is. Als een nieuwe doorgeleverde bereiding behoort tot dezelfde soort middelen (dezelfde PRK) die al aanspraakstatus 'F' hebben, dan krijgt deze nieuwe doorgeleverde bereiding ook aanspraakstatus 'F', wat betekent dat er wél aanspraak op is. Van alle nieuwe doorgeleverde bereidingen beoordelen de zorgverzekeraars in de maand erna of de aanspraakstatus blijft zoals deze in de G-Standaard staat, of moet worden aangepast. Soms geldt er bij aanspraakstatus ‘F’ nog een nadere voorwaarde, bijvoorbeeld dat de aanspraak alleen geldt bij een bepaalde indicatie. Ook deze gegevens worden opgenomen in de G-Standaard.

Overigens geldt voor alle doorgeleverde bereidingen dat als de aanspraakstatus 'N' is, er altijd de mogelijkheid bestaat om een machtiging aan te vragen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over doorgeleverde bereidingen en de besluitvorming daaromtrent? Neem dan contact op met de productmanager Wet- & Regelgeving van Z-Index: .

Meer lezen?