Medicatiebewaking in de G-Standaard

De G-Standaard bevat farmacotherapeutische informatie over geneesmiddelen: farmaceutische gegevens en medicatiebewakingsgegevens.

Farmaceutische gegevens in de G-Standaard 

De geneesmiddelen in de G-Standaard zijn voorzien van farmaceutische gegevens. Dit betekent dat bij het handelsproduct de samenstelling (werkzame stof(fen) en hulpstoffen), sterkte, farmaceutische vorm, toedieningsweg en de eenheid zijn ingevuld.

Daarnaast zijn nog tal van andere kenmerken ingevuld (indien van toepassing), zoals het emballagetype, de hoeveelheid per emballage, oplosmiddel, hulpmiddel en het aantal druppels per ml.

Het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP is verantwoordelijk voor de farmaceutische gegevens in de G-Standaard. De medewerkers gebruiken hiervoor de productinformatie van de fabrikant.

Medicatiebewakingsgegevens in de G-Standaard

De G-Standaard bevat de volgende soorten medicatiebewakingsgegevens: 

  • Medisch Farmaceutische Beslisregels (inclusief vervanging en verbetering van klassieke medicatiebewaking) 
  • Interacties
  • Contra-indicaties (aandoeningen, verminderde nierfunctie, zwangerschap/kinderwens/borstvoeding en farmacogenetica), inclusief bewaking op hulpstoffen
  • Leeftijd als contra-indicatie
  • Overgevoeligheid
  • Doseringscontrole
  • (Pseudo)dubbelmedicatie
  • Bijzondere kenmerken (= bijzonderheden waar op gelet moet worden bij een bepaald geneesmiddel)
  • Waarschuwing bij middelen die niet gesubstitueerd mogen worden
  • Etiketteksten

De meeste soorten medicatiebewaking bevatten tevens een concreet afhandelingsadvies en een koppeling naar het zorgregistratiesysteem (ZRS) in de G-Standaard. Met het ZRS kan de afhandeling van het advies worden vastgelegd.

Het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP is verantwoordelijk voor de medicatiebewakingsgegevens in de G-Standaard.

Functionaliteit medicatiebewakingsgegevens

De bedoelde functionaliteit van de medicatiebewakingsgegevens is beschreven in de implementatierichtlijnen voor de softwareleveranciers.

Ontwikkeling gegevens medicatiebewaking

De ontwikkeling van de medicatiebewakingsgegevens in de G-Standaard vindt plaats op basis van wensen van de diverse gebruikersraden en van nieuwe ontwikkelingen in het veld.