Home / G-Standaard / Welke informatie staat in de G-Standaard? / Medicatiebewaking / Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's)

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's)

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) in de G-Standaard zijn een vernieuwde versie van medicatiebewaking, die naast de huidige medicatiebewaking wordt uitgeleverd. In een beslisregel kunnen meer en andere patiëntkenmerken worden betrokken dan in de huidige, klassieke medicatiebewaking. Veel softwarehuizen hebben de MFB’s nog niet geïmplementeerd.

Doel: Specifiekere medicatiebewaking

MFB’s kunnen beter dan de huidige medicatiebewaking:

  • onnodige signalen wegfilteren
  • risicosituaties detecteren
  • searches en medicatiereviews ondersteunen

Technisch gezien is een MFB een stroomschema van vragen en antwoorden. De paden van het stroomschema worden geautomatiseerd doorlopen. Lees meer.

Gegevens uit patiëntendossier waar MFB’s gebruik van maken

Een MFB kan onder andere van de volgende soorten informatie gebruikmaken:

  • Aan/afwezigheid van medicatie
  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Labwaarden
  • Indicaties
  • Toedientijdenregistratie
  • Type zorgverlener

 Voor de toepassing van labwaarden of indicaties in een MFB bevat de G-Standaard de koppeling naar de meest gebruikte codestelsels.

MFB’s gaan huidige medicatiebewaking vervangen

Momenteel is Z-Index bezig om de huidige medicatiebewaking ook als MFB’s uit te leveren. In overleg met de softwarehuizen worden vervolgens afspraken gemaakt over het moment waarop de huidige medicatiebewakingsbestanden gaan vervallen. Lees meer.

Beschikbaarheid MFB’s in zorginformatiesystemen

Z-Index levert MFB’s uit in de G-Standaard, zodat ze kunnen worden toegepast in het zorginformatiesysteem. De MFB’s zijn raadpleegbaar via de KNMP Kennisbank.

Ontwikkeling MFB’s

De KNMP ontwikkelt de MFB’s. De MFB's worden beoordeeld door onafhankelijke, multidisciplinaire, thematische werkgroepen met praktijkdeskundigen (met onder andere openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, huisartsen, specialisten en klinisch chemici).

Technische beschrijving van de MFB’s voor softwareleveranciers

Voor een technische beschrijving van de MFB’s, zie de bestandsbeschrijvingen (bestand 581 en 682 t/m 699) en de implementatierichtlijnen