Home / Wizard / Velden in de groep 'Prijzen / wet- en regelgeving'

Velden in de groep 'Prijzen / wet- en regelgeving'

Dit overzicht toont velden in de groep 'Prijzen / wet- en regelgeving' beschikbaar voor uw Lijst op maat.
Veld Uitleg
Aanspraakstatus

De regeling zorgverzekering specificeert welke producten tot verstrekking onder
de basisverzekering vallen. Lees meer.

Adviesverkoopprijs excl. BTW De verkoopprijs exclusief BTW bevat voor niet WTG artikelen de prijs per inkoophoeveelheid die maximaal voor de declaratie mag worden gehanteerd.
Adviesverkoopprijs incl. BTW De verkoopprijs bevat de verkoopprijs inclusief BTW die door de assortimenthouder wordt gehanteerd.
Apotheekinkoop per 1 eenh. excl. BTW Dit veld bevat de apotheekinkoopprijs gedeeld door de inkoophoeveelheid.
Apotheekinkoopprijs excl. BTW Dit veld betreft de inkoopprijs die door de leverancier wordt aangemeld en onderhouden. De prijs is per inkoophoeveelheid en exclusief btw.
BTW De BTW-kode geeft aan welk BTW tarief van toepassing is bij het declareren van het artikel. De gegevens worden aan de wetgeving van het ministerie van Financiën ontleend. In de G-Standaard komen de volgende tarief-soorten voor:
  • Geen (G)
  • Laag tarief (L)
  • Hoog tarief (H)
Het lage tarief geldt voor geneesmiddelen en voor verband- en voedingsmiddelen.
GVS clustercode Dit veld is gevuld bij geneesmiddelen die zijn opgenomen in het GVS. Lees meer.
GVS-limiet

De GVS vergoedingslimiet betreft een door de overheid vastgesteld bedrag dat de maximale vergoeding per verpakkingsgrootte weergeeft. Evenals de GVS clustercode is Z-Index op generlei wijze betrokken bij het tot stand komen van deze vergoedingslimiet. De informatie wordt rechtstreeks van het Ministerie van VWS overgenomen.

Hulpmiddelzorg code Middelen die vanuit de basisverzekering als hulpmiddel voor vergoeding in aanmerking komen hebben aanspraakstatus = H (hulpmiddel). In de regeling zorgverzekering wordt aangegeven welke groepen hulpmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering.

In het veld hulpmiddelzorg code wordt een 4-letterige afkorting gegeven van de hulpmiddelgroep: zoals bijvoorbeeld VERB voor verbandmiddelen of URIN voor urinezakken en toebehoren.

In het veld hulpmiddelzorg omschrijving wordt aangegeven onder welke groep het artikel valt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een middel dat valt onder "verbandmiddelen" of "hulpmiddelen bij diabetes". 
Vergoedingsprijs excl. BTW De vergoedingsprijs is bestemd voor het declareren van WMG-geneesmiddelen (= receptplichtige geneesmiddelen). De vergoedingsprijs is gelijk aan de AIP, tenzij de AIP boven de WGP-maximumprijs ligt, dan is de vergoedingsprijs gelijk aan de WGP-maximumprijs.

(Tot 31-12-2011 was de vergoedingsprijs gebaseerd op de AIP minus een algemene claw-back korting; sinds 2012 gelden vrije prijzen en is een algemene claw-back niet meer van toepassing. Contractueel maken zorgverzekeraars en apotheken afspraken over welke prijs gedeclareerd mag worden, gebaseerd op de vergoedingsprijs.) 
WGP-maximumprijs Dit veld bevat op basis van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (onder verantwoordelijkheid van VWS) de maximumprijs van de productverpakking.