Home / Actueel / Nieuws

Nieuws

21-08-2018 QT-interacties: onnodige dubbelmedicatie-meldingen verwijderd

Per september 2018 worden onnodige ‘dubbelmedicatie’- meldingen uit de QT-interacties gefilterd. Dit betreft interactiemeldingen tussen middelen met dezelfde stof maar bijvoorbeeld een andere sterkte of toedieningsweg. Om technische redenen zijn deze meldingen in 2017 in de G-Standaard gekomen.

QT-interacties: onnodige dubbelmedicatie-meldingen verwijderd - Lees verder...

02-07-2018 Taxebrief 2018-6 G-Standaard juli 2018

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard juli 2018.

Taxebrief 2018-6 G-Standaard juli 2018 - Lees verder...

28-06-2018 Taxebrief 2018-5 G-Standaard juli 2018

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard juli 2018.

Taxebrief 2018-5 G-Standaard juli 2018 - Lees verder...

08-05-2018 Taxebrief 2018-4 G-Standaard mei 2018

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard mei 2018.

Taxebrief 2018-4 G-Standaard mei 2018 - Lees verder...

19-04-2018 Komende wijzigingen in de G-Standaard

Een korte samenvatting van komende (ook technische) aanpassingen in de G-Standaard. Let zeker op de datum november 2020!

Komende wijzigingen in de G-Standaard - Lees verder...

10-04-2018 Taxebrief 2018-3 G-Standaard april 2018

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van april 2018

Taxebrief 2018-3 G-Standaard april 2018 - Lees verder...

10-04-2018 Taxebrief 2018-2 G-Standaard april 2018

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard april 2018.

Taxebrief 2018-2 G-Standaard april 2018 - Lees verder...

29-03-2018 Taxebrief 2018-1 G-Standaard april 2018

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van april 2018

Taxebrief 2018-1 G-Standaard april 2018 - Lees verder...

05-02-2018 Bestand 688 vervallen per 1-3-2018

In de G-Standaard van maart 2018 zal het bestand 688 met de waardenlijsten van de MFB’s komen te vervallen.

Bestand 688 vervallen per 1-3-2018 - Lees verder...

01-02-2018 Bestand 10 en thesaurus 1600 vervallen per 1-4-2018

In de G-Standaard van april 2018 zal het bestand 10 en thesaurus 1600 met logistieke informatie komen te vervallen.

Bestand 10 en thesaurus 1600 vervallen per 1-4-2018 - Lees verder...

30-01-2018 Vanaf G-Standaard april 2018 kan BTW percentage in productgroep DB aangepast worden

Tot nu toe werden artikelen in productgroep DB (doorgeleverde bereidingen) in de G-Standaard altijd uitgeleverd met BTW=laag. Vanaf april 2018 kunnen artikelen in deze productgroep (op verzoek van de leverancier) worden uitgeleverd met BTW=hoog.

Vanaf G-Standaard april 2018 kan BTW percentage in productgroep DB aangepast worden - Lees verder...

03-01-2018 Wijzigingen in de G-Standaard vanaf 1 januari 2018

Alle voorgenomen wijzigingen in de G-Standaard, welke zijn afgesproken met leden van de Werkgroep Techniek.

Wijzigingen in de G-Standaard vanaf 1 januari 2018 - Lees verder...

03-01-2018 Taxebrief 2017-10 G-Standaard januari 2018

Toelichting en correcties op de G-Standaard van januari 2018.

Taxebrief 2017-10 G-Standaard januari 2018 - Lees verder...

18-12-2017 Nieuw bestand (133) en vervallen bestanden (130 en 644) per 1-1-2018

In de G-Standaard van januari 2018 is één nieuw bestand opgenomen: bestand 133 met verkorte add-on indicatieteksten. Ook worden twee oude bestanden niet langer uitgeleverd: bestand 130 (declaratietabel dure geneesmiddelen) en bestand 644 (dosisgegevens - oud).

Nieuw bestand (133) en vervallen bestanden (130 en 644) per 1-1-2018 - Lees verder...

30-11-2017 Taxebrief 2017-9 G-Standaard november en december 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van november en december 2017.

Taxebrief 2017-9 G-Standaard november en december 2017 - Lees verder...

24-10-2017 Taxebrief 2017-8 G-Standaard oktober en november 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van oktober en november 2017.

Taxebrief 2017-8 G-Standaard oktober en november 2017 - Lees verder...

16-10-2017 Nieuw bestand 699 in de G-Standaard per 1-11-2017

Per 1 november 2017 is de G-Standaard uitgebreid met bestand 699. Dit bestand bevat net als bst688 de ‘triggers’ van een MFB, maar bevat daarnaast méér niveaus.

Nieuw bestand 699 in de G-Standaard per 1-11-2017 - Lees verder...

16-10-2017 Contraindicaties als MFB’s beschikbaar

Per 1 oktober worden de ‘klassieke’ contra-indicaties ook als MFB’s uitgeleverd.

Contraindicaties als MFB’s beschikbaar - Lees verder...

11-10-2017 Productieschema 2018 beschikbaar

Het productieschema voor de G-Standaard van 2018 is gepubliceerd.

Productieschema 2018 beschikbaar - Lees verder...

09-10-2017 Correcties in bestand 132 en historisch bestand add-ons

In bestand 132 en in het historische bestand add-ons voor oktober 2017 zijn enkele fouten met betrekking tot de aanspraakstatus geconstateerd. Er zijn nieuwe bestanden beschikbaar.

Correcties in bestand 132 en historisch bestand add-ons - Lees verder...

09-10-2017 Wijzigingen in de G-Standaard

Het wijzigingenbestand voor de G-Standaard is weer bijgewerkt. Het geactualiseerde bestand vindt u via onderstaande link.

Wijzigingen in de G-Standaard - Lees verder...

02-10-2017 Taxebrief 2017-7 G-Standaard oktober 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van oktober 2017.

Taxebrief 2017-7 G-Standaard oktober 2017 - Lees verder...

22-08-2017 Onvolkomenheden in bestand 131, 132 en Historisch Bestand Add-ons

Z-Index heeft onvolkomenheden geconstateerd in de add-on bestanden van de G-Standaard en het historisch bestand add-ons (d.d. 15-08-2017). In de bestanden ontbreken een aantal ZI-nummers die door de NZA als add-on zijn aangewezen per 1 september.

Onvolkomenheden in bestand 131, 132 en Historisch Bestand Add-ons - Lees verder...

06-07-2017 Handleiding genereren overzichten add-ons

De G-Standaard bevat informatie over tarieven, indicaties en aanspraak op het gebied van add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren. Softwaresystemen ondersteunen met deze informatie het voorschrijf- en declaratieproces. Niet alle softwaresystemen bieden de mogelijkheid om met deze informatie ook mutatieoverzichten te genereren. Gezien de brede behoefte aan deze overzichten heeft Z-Index heeft daarom een handleiding opgesteld om u in de gelegenheid te stellen zelf deze mutatieoverzichten te maken.

Handleiding genereren overzichten add-ons - Lees verder...

11-05-2017 Nieuwe farmaceutische vorm in de G-Standaard

Per 1 mei is de nieuwe farmaceutische vorm ‘levend weefsel equivalent’ opgenomen.

Nieuwe farmaceutische vorm in de G-Standaard - Lees verder...

03-04-2017 Taxebrief 2017-6 G-Standaard april 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van april 2017.

Taxebrief 2017-6 G-Standaard april 2017 - Lees verder...

29-03-2017 Taxebrief 2017-5 G-Standaard april 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van april 2017.

Taxebrief 2017-5 G-Standaard april 2017 - Lees verder...

21-03-2017 Interacties als MFB’s beschikbaar

Per 1 april worden de ‘klassieke’ interacties ook als MFB’s uitgeleverd.

Interacties als MFB’s beschikbaar - Lees verder...