Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 052 Voorschrijfproducten

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
PRKODE PRK-code 1O 8(7+1) N 006‑013
PRNMNR Naamnummer prescriptie product 7(7,0) N 014‑020
GPKODE Generiekeproductcode (GPK) 8(7+1) N 021‑028
THRVHS Thesaurusverwijzing Aanvullende informatie voorsc 4 N 029‑032
PRRVHS Aanvullende informatie voorschrijven PRK 6 N 033‑038
THEMBT Thesaurusverwijzing emballagetype 4 N 039‑042
PREMBT Emballagetype 6 N 043‑048
THPREH Thesaurusverwijzing basiseenheid product 4 N 049‑052
PREENH Basiseenheid product 6 N 053‑058
PRGALG Productgrootte algemeen 9(7,2) N 059‑067
THHMA Thesaurusverwijzing hulpmiddel aard 4 N 068‑071
PRHMA Hulpmiddel aard 6 N 072‑077
PRHMAH Hulpmiddel aard hoeveelheid 2 N 078‑079
PRMPJN Meervoudig product J/N 1 A 080‑080
THHULI Thesaurusverwijzing reden hulpstof identificerend 4 N 081‑084
PRHULI Reden hulpstof identificerend 6(6,0) N 085‑090
THEXKM Thesaurusverwijzing extra kenmerk 4 N 091‑094
PREXKM Extra kenmerk 6 N 095‑100
Leeg veld 28 A 101‑128
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
In dit bestand zijn de kenmerken vastgelegd, die een rol spelen om vanuit het generiekniveau (de GPK) naar het voorschrijfniveau (de PRK) te komen.
Bestand 52 is een samenvoeging van bestand 050, 051 en 059 en bevat alle kenmerken behorende bij een voorschrijf (of prescriptie) product.
Klik hier voor een toelichting op introductie van bestand 052 en de verschillen met bestand 050, 051, 059.

Indien een van de onderstaande kenmerken is ingevuld, dan wordt de inhoud THNM15 (uit bijbehorende thesaurus) gebruikt om de generieke naam aan te vullen:
- PREMBT (emballagetype)
- PRHMA (hulpmiddel aard)
- PRHULI (reden identificerend hulpmiddel)
- PREXKM (extra kenmerken)

Voor een beschrijving van de onderlinge samenhang van de diverse geneesmiddelniveaus, zie de Implementatierichtlijn Ruggengraat.
Voor een beschrijving van de toepassing van de PRK in het Medicatieproces (waaronder voorschrijven), zie de Implementatierichtlijn Medicatieproces Productselectie.