Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: PRK-code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
PRKODE PRK-code 8 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de code die uniek de set van gegevens identificeert die een PRK (PResciptie product Kenmerken) vormt.
De PRK-code wordt bepaald door de GPK plus een aantal kenmerken afkomstig uit het HPK-niveau. Deze set van gegevens identificeert een geneesmiddel op een niveau dat geschikt is om generiek voor te schrijven.

Er is een vrije range beschikbaar, zie Vrije ranges binnen de G-Standaard.


Het veld komt voor in: