Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: PRK-code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
PRKODE PRK-code 8 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Prescriptiecode (VOORSCHRIJFBESTAND)

Dit nummer ligt altijd tussen de GPK (Generieke Produkt Kode) en de HPK (Handels Produkt Kode) in. Aan dit nummer is een set gegevens van een artikel gekoppeld, waardoor het voor de voorschrijver het juiste niveau is van voorschrijven.

Met de PRK kan het proces van het kiezen van een artikel bij het voorschrijven worden afgerond en het proces van afhandeling in de Apotheek worden ingezet.

Ook de medicatiebewaking en de gekoppelde etiketteksten zijn op dit niveau gekoppeld. (De contra-indicaties op dit niveau zijn in ontwikkeling) Het EVS wordt tevens binnekort naar het PRK-niveau opgetrokken.

De PRK-kode kan daarom ook uitstekend worden gebruikt om in een EMD/EPD een scheidingslijn te trekken in de processen van voorschrijven en "afhandelen".


Het veld komt voor in: