Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Handels Product Kenmerken (HPK) code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
De handelsproductkenmerken-code bevat een uniek nummer voor het handelsproduct. Het handelsproduct is een fictieve hoeveelheid van één eenheid geneeesmiddel, hulpmiddel of ander product, bijvoorbeeld één tablet of één pleister of één milliliter drank.
Hij is opgebouwd uit 7 cijfers + 1 controlecijfer volgens de standaard MODULO-11 methode.

Er is een vrije range met HPK-codes die niet door Z-Index zullen worden gebruikt, zie Vrije ranges binnen de G-Standaard.

Voorbeelden van handelsproducten zijn:
HPKODE
======
01613081 ADVIL OVAAL TABLET FILMOMHULD 400MG
01112058 IBUPROFEN PCH TABLET


Het veld komt voor in: