Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Handels Product Kenmerken (HPK) code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
De handelsproductcode bevat een uniek nummer voor het handelsproduct. Het handelsproduct beschrijft het middel dat verhandeld kan worden.
Hij is opgebouwd uit 7 cijfers + 1 controlecijfer volgens de standaard MODULO-1 methode.

Er is een vrije range beschikbaar, zie Vrije ranges binnen de G-Standaard.

Voorbeelden van handelsprodukten zijn:
HPKODE
======
01613081 ADVIL OVAAL TABLET FILMOMHULD 400MG
‚+€ 01112058 IBUPROFEN PCH TABLET


Het veld komt voor in: