Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 161 Preferentie beleid per 1-1-2016

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
ZINR Z-Index nummer 1O 8(7+1) N 006‑013
ZRUZOVI UZOVI code Zorgverzekeraar 2O 4 N 014‑017
THPRFSTS Thesaurusverwijzing Preferentie status (1570) 4 N 018‑021
ZRPRFSTS Preferentie status 6 N 022‑027
PRFCLUS Preferentie cluster code 8(7+1) N 028‑035
PRKODE PRK-code 8(7+1) N 036‑043
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 8(7+1) N 044‑051
Leeg veld 13 A 052‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand geeft aan per verzekeraar (UZOVI-code) of er een preferentiebeleid op een bepaald artikel wordt gevoerd door de verzekeraar. Per artikel geeft de verzekeraar aan of een artikel wel/niet preferent is.

Indien een combinatie UZOVI+zi-nummer niet voorkomt in bestand 161, voert de verzekeraar geen preferentiebeleid op dit artikel.