Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 351 Gekoppelde teksten uit WCIA tabel 25

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 1O 8(7+1) N 006‑013
PRKODE PRK-code 2O 8(7+1) N 014‑021
BBETNR Uniek nummer aanvullende tekst 3O 4 N 022‑025
Leeg veld 7 A 026‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de koppeling tussen de aanvullende teksten van de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift en de HPK en/of PRK.

In dit bestand worden de teksten in principe gekoppeld op PRK-niveau.
Soms worden ook nog teksten op HPK-niveau gekoppeld, indien deze niet op PRK-niveau gekoppeld kunnen worden. Denk aan bv teksten omtrent houdbaarheid en bewaartermijnen.

Historie:
Dit bestand vervangt per 1-4-2003 het bestand BST350T.
De voormalige etiketteksten zijn al per 2001 opgenomen in de WCIA-tabel-25, in de G-Standaard bekend onder de naam BST362T.