Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 632 Ongewenste groepen (ook op PRK-Niveau)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
PRKODE PRK-code 1O 8(7+1) N 006‑013
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 2O 8(7+1) N 014‑021
THOGRP Thes.nr. Ongewenste Groepen 4 N 022‑025
NROGRP Nummer van Ongewenste Groep 3O 6 N 026‑031
Leeg veld 1 A 032‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de relatie tussen de PRK en de groep van ongewenste middelen waartoe deze PRK behoort.

Zie verder de Implementatierichtlijn Allergieën.

Historie:
Dit bestand heeft per november 2007 bestand 631 vervangen.