Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 725 Stamnaam + stamtoedieningsweg

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
SSKODE SSK-kode 1O 8(7+1) N 006‑013
GNSTAM Stamnaamcode (SNK) 6(5+1) N 014‑019
SSKTWG Stamtoedieningsweg code 3 N 020‑022
Leeg veld 10 A 023‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat een verzameling van gegevens die de SSK (Stamnaam Stamtoedieningsweg Kenmerken) vormen. Deze verzameling omvat één stamnaam en een stamtoedieningsweg.

Voor een beschrijving van de onderlinge samenhang van de diverse geneesmiddelniveaus, zie de Implementatierichtlijn Ruggengraat.