Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Stamtoedieningsweg code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
SSKTWG Stamtoedieningsweg code 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Stamtoedieningswegen staan in thesaurus 58 (BST902, TSNR=058). De stamtoedieningsweg wordt afgeleid van de toedieningsweg. De relatie tussen de stamtoedieningsweg en de toedieningsweg is te vinden in BST711: de inhoud van de velden GPKTWG en SSKTWG geven aan wat de stamtoedieningsweg is die bij een toedieningsweg hoort. Dit zijn vaste relaties en verschilt niet tussen GPK's.

Voorbeelden:

Stamtoedieningsweg    Toedieningsweg
------------------    --------------
Oculair          Oculair
Oculair          Oculair, auriculair
Oculair          Oculair, auriculair, nasaal
Oculair          Nasaal, oculair
Oculair          Intra-oculair
Oculair          Intra-oculair, oculair


Het veld komt voor in: