Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 760 Enkelvoudige toedieningswegen HPK

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 1O 8(7+1) N 006‑013
PRKODE PRK-code 8(7+1) N 014‑021
THETDW Toedieningswegen thesaurusnummer 4 N 022‑025
ENKTDW Enkelvoudige toedieningsweg itemnr 2O 6 N 026‑031
RGTDWJN Toedieningsweg geregistreerd (J/N) 1 A 032‑032
TSVKTDW Voorkeurstoedieningsweg indicatie thesaurusnummer 4 N 033‑036
ITVKTDW Voorkeurstoedieningsweg indicatie itemnummer 6 N 037‑042
THBRON Bron toedieningsweg thesaurusnummer 4 N 043‑046
BRONTDW Bron toedieningsweg itemnummer 6 N 047‑052
Leeg veld 12 A 053‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de relatie tussen de HPK en bijbehorende 'enkelvoudige' toedieningsweg(en).

Zie verder de Implementatierichtlijn Toedieningswegen.