Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: GeneriekeNaamKode (GNK)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNGNK GeneriekeNaamKode (GNK) 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de code van een generieke naam.
Indien een stof tevens stamnaam is, is in bestand 750 de GNGNK en de GNSTAM aan elkaar gelijk.
Indien een stof géén stamnaam is, maar een 'volledige generieke naam' of een niet-'volledige generieke naam', is de GNGNK ongelijk aan de stamnaam.

Voorbeeld op basis van bestand 750:
Morfine: dit is een stamnaam, met GNK=44598 en GNSTAM=44598
Morfine hydrochloride-3-water: dit is een 'volledige generieke naam', met GNK=620 en GNSTAM=44598
Morfine (als hydrochloride-3-water): dit is een niet-'volledige generieke naam' met GNK=93270 en GNSTAM=44598


Het veld komt voor in: