Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: GeneriekeNaamKode (GNK)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNGNK GeneriekeNaamKode (GNK) 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de unieke code van een generieke naam. Tevens wordt deze gebruikt bij het vermelden van de ingegeven samenstelling per produkt. De kode geeft samen met de velden "Hoeveelheid werkzame stof" (GNMINH), "Eenheid hoeveelheid werkzame stof kode" (XNMINE), "Basiseenheid produkt kode" (XPEHHV) de ingegeven samenstelling van het produkt weer.

Voorbeelden: zie de rubriek "Hoeveelheid werkzame stof" (GNMINH).


Het veld komt voor in: