Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus verwijzing tekstsoort (=104)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THTSRT Thesaurus verwijzing tekstsoort (=104) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Rubriek: THTSRT (vergelijkbaar met THSRTT, echter met de nieuwe lengte 4)

Het thesaurusnummer van de tekstsoort bevat altijd de waarde 104 (THNR=104).
In combinatie met de tekstsoort (TXTSRT) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 0902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=TXTSRT, TSNR=THTSRT


Het veld komt voor in: