Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 922 Tekstblokken HTML (vervangt 920)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
THMODU Thesaurus verwijzing tekstmodule (=103) 4 N 006‑009
TXMODU Tekstmodule 1O 6 N 010‑015
THTSRT Thesaurus verwijzing tekstsoort (=104) 4 N 016‑019
TXTSRT Tekstsoort 2O 6 N 020‑025
TXKODE Tekst nivo kode 3O 8 N 026‑033
TXBLNR Tekstbloknummer 4O 8 N 034‑041
TXRGLN Tekstregelnummer 5O 6 N 042‑047
TXTEXT Tekst 132 A 048‑179
Leeg veld 13 A 180‑192
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat teksten behorend bij medicatiebewaking of andere onderwerpen.

Tekstbestanden mbv tekstblokken in HTML
In bestand 921 en 922 zijn de teksten verdeeld in tekstblokken, welke afhankelijk van 1e, 2e en vervolguigifte (evt. in combinatie) toegepast kunnen worden.
Bovendien kunnen aan de tekstblokken uit bestand 921/922 ook ZRS coderingen gekoppeld zijn, zie hiervoor bestand 415 (zie verder implementatie richtlijn Zorg Registratie Systeem).

In bestand 921 betreft het tekstformaat (ASCII)
In bestand 922 betreft het tekstformaat (HTML)

Via bestand 601 kunnen per onderwerp de juiste tekstblokkenin bestand 921/922 getraceerd worden voor een specifiek medicatiebewakingsignaal in een specifieke situatie (bijvoorbeeld tweede uitgifte).
De specifiekere koppeling tussen bestand 601 en bestand 921/922 kunnen worden teruggevonden in de implementatie richtlijn van de tekstblokken.

De koppeling tussen bestand 601 en bestand 921/922 ligt als volgt:
BST601T.MBCODE = BST921T.TXKODE
BST601T.TXMODU = BST921T.TXMODU
BST601T.TXTSRT = BST921T.TXTSRT
BST601T.TXBLNR = BST921T.TXBLNR


Voor zeer uitgebreide technische informatie:
Implementatie Teksten
Implementatie ZRS