Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Tekstbloknummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TXBLNR Tekstbloknummer 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het nummer van een tekstblok binnen een tekstsoort.
De relevante tekstblokken moeten in oplopende volgorde van tekstbloknummer (TXBLNR) worden getoond.

Tekstblok 999999 (indien aanwezig)
Dit tekstblok is UITSLUITEND relevant als aan de tekstblokken van het betreffende medicatiebewakingssignaal gekoppelde ZRS-items hangen.
(zie Implementatierichtlijn ZRS inclusief koppeling aan medicatiebewaking).
==> Als dit laatste niet zo is, dient dit blok NIET getoond te worden.
==> Als dat laatste wel zo is, dient dit blok met een afwijkende lay-out getoond te worden van de andere tekstblokken (bijv. een andere achtergrondkleur of na een extra witregel). Het is namelijk een generieke tekst die vastlegging in het ZRS kan bespoedigen indien het medicatiebewakingssignaal eigenlijk helemaal niet van toepassing is.


Het veld komt voor in: