Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Tekstbloknummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TXBLNR Tekstbloknummer 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het nummer van een tekstblok binnen een tekstsoort.
De relevante tekstblokken moeten in oplopende volgorde van tekstbloknummer (TXBLNR) worden getoond.

Tekstbloknummer 99999999 verdient speciale aandacht, zie verder de Implementatierichtlijn ZRS.


Het veld komt voor in: