Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Tekstsoort

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TXSRTT Tekstsoort 3 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Rubriek: TXSRTT

In het thesaurusbestand BST902T is met rubriek TSITNR= 104 ("Tekstsoorten") per 1-1-2005 het volgende opgenomen:
012 Externe tekst (Uitlevering)
013 Schermtekst maximale voorschrijfperiode
050 Afgeleide indicatie m.b.v. ATC
200 Balietekst
210 Achtergrondtekst
230 Voorschrijvertekst
240 Ziekenhuistekst
250 Statusrapport (variabel deel)
260 Afhandelingstekst
273 Achtergrond informatie omtrent ZorgRegNr
274 Achtergrond informatie omtrent onderling verband


Het veld komt voor in: