Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 672 Dubbelmedicatie teksten (obv PRK)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
DMCODE Dubbelmedicatiecode 1O 8(7+1) N 006‑013
TXMOD Tekstmodule 3 N 014‑016
TXSRTT Tekstsoort 3O 3 N 017‑019
TXKODE Tekst nivo kode 2O 8 N 020‑027
Leeg veld 5 A 028‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand geeft per DMCODE aan naar welke afhandelingsteksten in bestand 921/922 verwezen wordt.

Zie verder de Implementatierichtlijn Dubbelmedicatie.

Historie:
Het dubbelmedicatiebestand werd per 1 november 2004 vernieuwd en anders van opzet.