Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 672 Dubbelmedicatie teksten (obv PRK)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
DMCODE Dubbelmedicatiecode 1O 8(7+1) N 006‑013
TXMOD Tekstmodule 3 N 014‑016
TXSRTT Tekstsoort 3O 3 N 017‑019
TXKODE Tekst nivo kode 2O 8 N 020‑027
Leeg veld 5 A 028‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand geeft per DMCODE aan naar welke afhandelingsteksten in bestand 921/922 verwezen wordt .

Voor zeer uitgebreide technische informatie: Implementatie Richtlijn Dubbelmedicatie

Het dubbelmedicatiebestand werd per 1 november 2004 vernieuwd en anders van opzet.
  De bestanden zijn:
 • bestand 671 : relatie tussen 2 PRK's (voorschrijfniveau) resulterend in een DM-code
 • bestand 672 : per DM-code een aansturing van de nieuwe teksten in bestand 921/922.
 • bestand 921/922 : Hier vindt u de dubbelmedicatieteksten (TXMOD=23) per aansturing vanuit bestand 672 (TXKODE) de diverse teksten voor balie, voorschrijver, ziekenhuis en achtergrond.(TXSRTT is resp 200,230,240 en 210)


==============================================================================

Zie verder de veldbeschrijvingen.
  Technische toepassing per DMCODE
 1. Bepaal de bijbehorende textmodule voor de dubbelmedicatie: TXMOD (23)
 2. Bepaal welke tekstsoort TXSRTT u kan benaderen. En maak hieruit automatisch een keuze (afh. van de applicatie)
  U heeft maximaal de keuze uit Balie(200), Voorschrijver(230), Ziekenhuis(240) en/of Achtergrond(210).
 3. Haal met de sleutels TXMOD, TXSRTT en TXKODE de tekst op uit bestand 921/922.
  TXKODE kan een van de volgende waarden krijgen:
  1. HPK-tekst voor gelijke HPK's. Deze tekst wordt meegeleverd, maar wordt in dit bestand niet gekoppeld uitgeleverd.
  2. De bijbehorende tekst zal betrekking hebben op een situatie van gelijke GPK en verschillende PRK. (bijvoorbeeld wisseling van hulpmiddel)
  3. Het betreft een levering van een zelfde GPK, met gelijke PRK.
  4. Het betreft een levering van verschillende HPK's van verschillende GPK's me eenzelfde samenstelling. De sterkte of farmaceutische vorm kan verschillen. Tevens is het nu mogelijk dat ook de toedieningsweg verschilt.
  5. Het betreft een levering van verschillende GPK's met eenzelfde SPK. Het gaa hierbij vooral om een verschil in sterkte zoals bijvoorbeeld PILOCARPINE OOGDR 10MG/ML (HCL) en PILOCARPINE OOGDR 20MG/ML (HCL). Dit is dus ofwel een combinatie van twee enkelvoudige preparaten of twee gelijkwaardige combinatie preparaten.
  6. Het betreft een levering van verschillende GPK's van verschillende SPK's me eenzelfde SSK. Het gaat hierbij vooral om een dubbelmedicatie tussen enkelvoudige en combinatie preparaten en van verschillende combinatie preparate onderling.
  7. Het betreft een levering van verschillende GPK's van verschillende SPK's va verschillende SSK's met eenzelfde SNK. Het gaat hierbij vooral om middelen met een verschillende stamtoedieningsweg.
  8. Het betreft een levering van verschillende GPK's van verschillende SPK's va verschillende SSK's met verschillende SNK maar wel zijn beide middelen via een niveau in de dubbelmedicatie groep opgenomen. Het gaat om de (door het WINAp benoemde) pseudo dubbelmedicatie.
  9. idem 8, alleen een combinatie van een lang-werkend met kortwerkend preparaat.