Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Tekstsoort

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TXTSRT Tekstsoort 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Rubriek: TXTSRT (vergelijkbaar met TXSRTT in bestand 920, echter met de nieuwe lengte 6)

De omschrijvingen van de tekstsoort zijn opgenomen in BST902T in thesaurus 104. Voorbeelden zijn:
012 Externe tekst (Uitlevering)
013 Schermtekst maximale voorschrijfperiode
150 Voorwaarde
200 Balietekst
230 Voorschrijvertekst
251 Achtergrondinformatie
255 Literatuur


Het veld komt voor in: