Home / G-Standaard / Welke informatie staat in de G-Standaard? / Medicatiebewaking / Toepassing MFB’s in het zorginformatiesysteem

Toepassing MFB’s in het zorginformatiesysteem

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) kunnen verschillende toepassingen hebben in het zorginformatiesysteem. Softwareleveranciers zijn verantwoordelijk voor de implementatie hiervan. Z-Index biedt implementatierichtlijnen.

Momenten waarop een MFB kan draaien

MFB’s kunnen op de volgende momenten draaien:

  • Bij het voorschrijven/aanschrijven van een geneesmiddel
  • Bij het staken van een middel
  • Bij het binnenkomen van een labwaarde of ander gegeven dat in de MFB wordt gebruikt
  • Bij toepassing in een specifiek proces

 Voor overige aandachtspunten voor zorgverleners met betrekking tot de implementatie van MFB's, klik hier.

MFB’s en de klassieke medicatiebewaking

MFB’s bestaan naast de klassieke medicatiebewaking. Indien een MFB de klassieke medicatiebewaking vervangt, is in de MFB aangegeven welke medicatiebewaking onderdrukt kan worden.

Het streven is om in de toekomst de gehele klassieke medicatiebewaking (doseringscontrole uitgezonderd) om te zetten naar MFB’s.

Zorgverlener ziet alleen uitkomst MFB

De zorgverlener die de MFB afhandelt, ziet alleen het afhandelingsadvies, de uitkomst van de MFB. Voorafgaand aan dit advies wordt geautomatiseerd een pad van vragen en antwoorden doorlopen.

De G-Standaard biedt de mogelijkheid om ook het doorlopen pad te tonen. Softwareleveranciers kunnen dit implementeren.

Wie de onderbouwing en het stroomschema van een MFB wil raadplegen, kan hiervoor ook terecht op de KNMP Kennisbank

Vastleggen van afhandeling in ZRS

Als een MFB een signaal geeft, biedt de G-Standaard de mogelijkheid om de afhandeling in het zorgregistratiesysteem vast te leggen.