Home / Wizard / Velden in de groep 'Basis'

Velden in de groep 'Basis'

Dit overzicht toont velden in de groep 'Basis' beschikbaar voor uw Lijst op maat.
Veld Uitleg
Artikelcodering fabrikant Artikelcodering (anders dan de GTIN of de HIBC) toegekend door de productverantwoordelijke. 
Datum verhandelbaar vanaf

De datum verhandelbaar vanaf is de datum waarop de productverantwoordelijke heeft aangegeven dat het artikel beschikbaar is voor de handel. Lees meer

GTIN (Consumentenverpakking) De GTIN (voormalige EAN-code) is de unieke productcode die versleuteld is in het barcodesymbool op de verpakking. Lees meer
Handelsvergunning-/registratiehouder De registratiehouder is de degene die de registratie van het middel heeft aangevraagd en daarmee eigenaar van het RVG-nummer is.
HPK code De handelsproduktcode bevat een uniek nummer voor het handelsproduct. Lees meer
HPK omschrijving Geeft de omschrijving van de HPK (het handelsproduct) weer.
Inkoopkanaal Het inkoopkanaal is een classificatie van het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg) om WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) middelen in te delen. Lees meer
Land van herkomst Het land van herkomst is ingevuld bij geregistreerde parallel geïmporteerde preparaten. Het geeft aan uit welk land het artikel wordt geïmporteerd. Lees meer
Productgroep code Met behulp van de productgroep wordt een onderverdeling gemaakt in
artikelen die in de G-Standaard zijn opgenomen.  Lees meer
Productgroep omschrijving Bij elke productgroep code hoort een productgroep omschrijving. Lees meer
Productverantwoordelijke De productverantwoordelijke is partij die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het middel en het onderhouden van (een deel) van de productgegevens in haar assortiment in de G-Standaard.
Registratienummer Het RVG-nummer of Registratienummer wordt toegekend door het "College ter Beoordeling van Geneesmiddelen". Lees meer
U/N code De U/N code geeft de status van de verpakking weer en wordt gebruikt in samenhang met de U/N datum. Lees meer
U/N datum De U/N datum wordt ingevuld op het moment dat de U/N code wordt gevuld. Lees meer