Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 070 Onderling verband HPK-PRK-GPK

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 1O 8(7+1) N 006‑013
PRKODE PRK-code 8(7+1) N 014‑021
HPANPR Aantal eenheden PRK in HPK 8(6,2) N 022‑029
GPKODE Generiekeproductcode (GPK) 8(7+1) N 030‑037
PRANGP Aantal eenheden GPK in PRK 8(6,2) N 038‑045
HPANGP Aantal eenheden GPK in HPK 8(6,2) N 046‑053
Leeg veld 11 A 054‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat per HPK het aantal PRK-eenheden en GPK-basiseenheden.