Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Tekstmodule

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TXMODU Tekstmodule 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Rubriek: TXMODU (vergelijkbaar met TXMOD, echter met de nieuwe lengte 6)

De omschrijvingen van de tekstmodules zijn opgenomen in BST902T in thesaurus 103. Voorbeelden zijn


017 Reden minimum leeftijd in mnd (CI)
018 Interakties
020 Maximale voorschrijfperiode
023 Dubbelmedicatie bewakingsteksten
216 Regeling Zorg Verstrekking voorwaarden aanvullende tekst
218 Contra-indicatie
605 MFB-actietekst


Het veld komt voor in: