Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Tekstmodule

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TXMODU Tekstmodule 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 103 (bestand 902).
Thesaurus 103 bevat de tekstmodules.

Voorbeelden:
011 Contra-indicatie aanvullende teksten
017 Reden minimum leeftijd in mnd (CI)
218 Bewakingsteksten
073 Zorg Registratie Systeem
216 Regeling Zorg Verstrekking voorwaarden aanvullende tekst
605 MFB-actietekst


Het veld komt voor in: