Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Tekstmodule

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TXMODU Tekstmodule 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Rubriek: TXMODU (vergelijkbaar met TXMOD, echter met de nieuwe lengte 6)

In het thesaurusbestand BST902T is met rubriek TSITNR= 103 ("Tekstmodule") per 1-1-2005 het volgende opgenomen:


017 Reden minimum leeftijd in mnd (CI)
018 Interakties
020 Maximale voorschrijfperiode
023 Dubbelmedicatie bewakingsteksten
073 Zorg Registratie Systeem
214 Dubbelmedicatie groep aanvullende teksten
215 Waarschuwing voorschrijven GPK aanvullende tekst
216 Regeling Zorg Verstrekking voorwaarden aanvullende tekst
217 Reden Reg. Farmaceutische Hulp aanvullende tekst
218 Contra-indicatie


Het veld komt voor in: