Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Tekst nivo kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TXKODE Tekst nivo kode 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Rubriek: TXKODE

De tekst nivo kode geeft de inhoud van een primaire sleutel weer. Met behulp van de tekstmodule wordt aangegeven welke primaire sleutel hier bedoeld wordt.

Algemeen voorbeeld
==================
TXMOD=218 : diverse teksten (afh. van TXSRTT) voor contra-indicaties
TXMOD=018 : diverse teksten (afh. van TXSRTT) voor Interacties (TXKODE=IAKODE)
TXMOD=023 : diverse teksten (afh. van TXSRTT en TXKODE 1..9)) voor Dubbelmedicatie
TXMOD=073 : diverse teksten (afh. van TXSRTT) voor ZRS

Het is dus afhankelijk van de tekstmodule wat de waarde van de tekst nivo kode is.


Het veld komt voor in: