Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Tekstmodule

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
TXMOD Tekstmodule 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Rubriek: TXMOD

In het thesaurusbestand BST902T is met rubriek TSNR= 103 ("Tekstmodule") per 1-1-2005 het volgende opgenomen:
011 Contra-indicatie aanvullende teksten
017 Reden minimum leeftijd in mnd (CI)
018 Interakties
023 Dubbelmedicatie bewakingsteksten
073 Zorg Registratie Systeem
215 Waarschuwing voorschrijven GPK aanvullende tekst
216 Regeling Zorg Verstrekking voorwaarden aanvullende tekst


Het veld komt voor in: