Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Velden


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Veld Omschrijving Lengte1 Type2
MBCODE Medicatiebewaking identificerende code 8 N
MBVRW Medicatiebewaking aanvullende voorwaarde 6 N
MBWRD1 Codering waarde 1 - alfanumeriek 1 A
MBWRD2 Codering waarde 2 - numeriek 8 N
MBWRD3 Codering waarde 3 - numeriek 8 N
MDANM0 Aantal ongewijzigde records 8 N
MDANM1 Aantal vervallen records 8 N
MDANM2 Aantal gewijzigde records 8 N
MDANM3 Aantal nieuwe records 8 N
MDANTL Totaal aantal records 8 N
MDBCOD BestandsCode 8 N
MDBST Naam van het Bestand 20 A
MDDATI Ingangsdatum 8 N
MDDATU Uitgavedatum 8 N
MDDATW Eindedatum uitlevering 8 N
MDOBST Bestand-omschrijving 50 A
MDRCOD RubrieksCode 8 N
MDRDAT Datum gebruik 8 N
MDRDEC Aantal decimalen 2 N
MDRECL Recordlengte 4 N
MDRLEN Lengte van de rubriek 4 N
MDRNAM Naam van de rubriek 10 A
MDROMS Omschrijving van de rubriek 50 A
MDROPM Opmaak 6 A
MDRSLE Sleutelkode van de rubriek 2 A
MDRTYP Type van de rubriek 1 A
MDRUSE Gebruik van veld (A/U/V) 1 A
MDSTAT Status (in voorbereiding, test, productie) 1 A
MDVNR Volgnummer 3 N
MFBAANST Aansturing van soort 1 N
MFBAEXID Externe codering 20 A
MFBAJN Actie ja/nee 1 A
MFBANR Actienummer 10 N
MFBAOMS Actie omschrijving 80 A
MFBATNR Attribuutnummer 10 N
MFBATOMS Attribuut omschrijving 80 A
MFBATTYP Attribuuttype (1=getal, 2=boolean) 2 N
MFBBRON Itemnummer bron 6 N
MFBEXSRT Itemnummer externe codering soort 6 N
MFBFUNNR Functienummer 10 N
MFBFUNS1 Volgnummer 4 N
MFBFUNS2 Volgnummer 4 N
MFBFUNS3 Volgnummer 4 N
MFBFUOMS Functie omschrijving 80 A
MFBFUWO Protocol attribuut ophalen 4 N
MFBFUWT Protocol attribuut toekennen 4 N
MFBKNR Knooppuntnummer 10 N
MFBLBLNR Itemnummer Label 6 N
MFBMON Patient blijven monitoren ja/nee 1 A
MFBNR Parameter/Attribuut/Protocolnummer 10 N
MFBPANR Parameternummer 10 N
MFBPAOMS Parameter omschrijving 80 A
MFBPAVT Vervaltermijn lab-/meetwaarden in dagen 4 N
MFBPDVV Datum vervallen (DDMMJJJJ) 8 N
MFBPITNR Itemnummer in thesaurus 6 N
MFBPJA Antwoord ja actienummer 10 N
MFBPJK Antwoord ja vervolg knooppuntnummer 10 N
MFBPNA Antwoord nee actienummer 10 N
MFBPNK Antwoord nee vervolg knooppuntnummer 10 N
MFBPNR Protocolnummer 10 N
MFBPNRV Releasenummer protocol 6 N
MFBPOMS Protocol omschrijving 80 A
MFBPROC Protocol uitvoeren na receptverwerking (J/N) 1 A
MFBPRR Itemnummer procesreden 6 N
MFBPWIN Bevat bouwstenen in fase test 1 A
MFBPWIND Datum vrijgave (DDMMJJJJ) 8 N
MFBTHLBL Thesaurus verwijzing Label (=2005) 4 N
MFBVNOPN Versienummer 1e opname 4 N
MFBVNR Vraagnummer 10 N
MFBVNVV Versienummer vervallen 4 N
MFBVNWYZ Versienummer laatste wijziging 4 N
MFBVOMS Vraag omschrijving 80 A
MFBVOPER Operator 2 A
MFBVOPEW Operator waardelijst 2 A
MFBVSTJ Scoreteller bij ja-antwoord 10 N
MFBVSTJT Verklarende tekst bij ja-antwoord 80 A
MFBVSTN Scoreteller bij nee-antwoord 10 N
MFBVSTNT Verklarende tekst bij nee-antwoord 80 A
MFBVW Waarde 10 N
MFBWNR Waardelijst nummer 6 N
MFBWOMS Waardelijst omschrijving 80 A
MHKODE Medisch HulpmiddelKode (MHK) 8 N
MNVDDD Aantal DDD's per verpakking 10 N
MPAANT Component HPK aantal 2 N
MPBRON Itemnummer Medicatieproces bron 6 N
MPCDSYS Itemnummer codesysteem 6 N
MPCHPK Component HPK nummer 8 N
MPCODE Code uit codesysteem 24 A
MPIDNR Uniek ID Medicatieproces gegeven 8 A
MPNIV Niveau 1 N
MPNMO Originele omschrijving code 160 A
MPOMS Omschrijving Medicatieproces gegeven 50 A
MPOMSP Omschrijving code voor de praktijk 160 A
MPPRIO Voorkeursvolgorde 4 N
MPSRTGEG Itemnummer Medicatieproces soort gegeven 6 N
MPTOEL Toelichting Medicatieproces gegeven 255 A
MPTYPE Type 1 A
MPVERSIE Medicatieproces Versie 10 A
MPVNR Medicatieproces Versienummer 10 A
MSNAAM Merkstamnaam 50 A
MUTKOD Mutatiecode 1 N
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.