Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Velden


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Veld Omschrijving Lengte1 Type2
REFKOD Kode referentieprodukt per cluster 1 N
REFPRS Referentieprijs 8 N
RGTDWJN Toedieningsweg geregistreerd (J/N) 1 A
RLBST1 Verwijzing relatie bestand 1 20 A
RLBST2 Verwijzing relatie bestand 2 20 A
RLCDE1 Verwijzing Identificatie 1 alfanumeriek 20 A
RLCDE2 Verwijzing Identificatie 2 alfanumeriek 20 A
RLID1 Verwijzing Identificierende rubriek 1 10 A
RLID2 Verwijzing Identificierende rubriek 2 10 A
RLNR1 Verwijzing Identificatie 1 numeriek 8 N
RLNR2 Verwijzing Identificatie 2 numeriek 8 N
RLOMS Relatieomschrijving 50 A
RLSRT Relatie soort nummer 6 N
RLTHE1 Verwijzing relatie thesauri 1 6 N
RLTHE2 Verwijzing relatie thesauri 2 6 N
RVREGNR1 RVG/RVH nummer 1 6 N
RVREGNR2 RVG/RVH nummer 2 2 A
RVREGNR3 RVG/RVH nummer 3 6 N
RVRVG1 RVG-nummer 1 5 N
RVRVG2 RVG-nummer 2 (teken) 1 A
RVRVG3 RVG-nummer 3 5 N
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.