Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Velden


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Veld Omschrijving Lengte1 Type2
SPKODE SuperProduktKode (SPK) 8 N
SRTBRN Soort bron 6 N
SRTCDE Soort code 6 N
SRTCODE Soort code (item uit thesaurus 1750) 6 N
SRTTPB Soort tarief/prijs/bedrag 6 N
SSKODE SSK-kode 8 N
SSKTWG Stamtoedieningsweg code 3 N
STADD Sterktes mogen worden opgeteld J/N 1 A
STEENH Eenheid hoeveelheid stamnaam 6 N
STHOEV Hoeveelheid stamnaam 12 N
STRDAT Startdatum (jjjjmmdd) van tarief/prijs/bedrag 8 N
SUPSRT Soort supplementair product 6 N
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.