Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Velden


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Veld Omschrijving Lengte1 Type2
GLN Global Location Number 13 N
GNCAS CAS nummer 9 N
GNCAST CAS nummer lengte 10 10 N
GNEENH Eenheid hoeveelheid generieke naam 6 N
GNFORM Bruto formule 35 A
GNGNAM Generieke naam 50 A
GNGNK GeneriekeNaamKode (GNK) 6 N
GNHOEV Hoeveelheid generiek naam 12 N
GNKOPW Kode opiumwet 1 A
GNMINH Hoeveelheid werkzame stof 12 N
GNMOLE Molekuulgewicht (echt) 12 N
GNMOLI Molekuulgewicht indicator 1 A
GNMOLS Molekuulgewicht voor samenstelling 12 N
GNMOMH Omgerekende hoeveelheid 12 N
GNMWHS Aanduiding werkzaam/hulpstof (W/H) 1 A
GNNKPK Volledige generieke naam kode 6 N
GNRIJV Kode rijvaardigheid 1 A
GNSGEW Soortelijk gewicht 7 N
GNSTAM Stamnaamcode (SNK) 6 N
GNSTKD Informatorium stof kode 6 N
GNSTNT Kode stamnaam toegestaan 1 A
GNVERG Kode vergift 1 A
GNVOLG Volgnummer 2 N
GNVOOR Voorkeurseenheid 2 A
GNWZHS Kode werkzaam bestanddeel/hulpstof 1 A
GPABSMAX Absoluut maximum 11 N
GPABSMAXK Absoluut maximum per KG 11 N
GPABSMAXM Absoluut maximum per M2 11 N
GPABSMIN Absoluut minimum 11 N
GPABSMINK Absoluut minimum per KG 11 N
GPABSMINM Absoluut minimum per M2 11 N
GPADVP Aantal dagen voorschrijfperiode 3 N
GPCLUS Clusternummer Niet Eerste Uitgifte 6 N
GPDATW Datum wijziging/opsplitsing op ddmmjjjj 8 N
GPDBAS Dosis-basisnummer 10 N
GPDCAT Dosis-categorienummer 10 N
GPDCOD Soort-doseringscode 6 N
GPDCTH Thesaurus soort-doseringscode (1004) 4 N
GPDDEN Basisset voor Denekamp berekening (J/N) 1 A
GPDDNR Dosisnummer 10 N
GPDFAA Frequentie aantal 4 N
GPDFEE Frequentie tijdseenheid 4 N
GPDGST Toegestaan voor geslacht 6 N
GPDGTH Thesaurus geslachtscodering (1001) 4 N
GPDID1 Identificerend volgnummer 3 N
GPDID2 Identificerend recordnummer 10 N
GPDKGM Gewicht in KG vanaf 6 N
GPDKGX Gewicht in KG tot 6 N
GPDLFM Leeftijd in maanden vanaf 6 N
GPDLFX Leeftijd in maanden tot 6 N
GPDM2M Lichaamsoppervlakte in M2 vanaf 6 N
GPDM2X Lichaamsoppervlakte in M2 tot 6 N
GPDMLV Min leeftijd in maanden voor verstrekking 4 N
GPDWIN Vrijgave door het WINap (J/N) 1 A
GPDZCO Zorggroep-codering 6 N
GPDZTH Thesaurus Zorggroep-codering (BST902T; 1002) 4 N
GPINST Ingegeven sterkte stofnamen 25 A
GPKDOS Percentage kinderdosering 3 N
GPKHVS Aanvullende informatie voorschrijven PRK 6 N
GPKNEW Generiekeproductcode nieuw 8 N
GPKODE Generiekeproductcode (GPK) 8 N
GPKTTH Thesaurus afwijkende toedieningsweg (7) 3 N
GPKTVR Farmaceutische vorm code 3 N
GPKTWG Toedieningsweg code 3 N
GPMLCI Min. leeftijd als contra-indicatie 3 N
GPMLCT Min.leeftijd als CI tekstnummer 8 N
GPNMNR Naamnummer volledige GPK-naam 7 N
GPNRMMAX Norm maximum 11 N
GPNRMMAXK Norm maximum per KG 11 N
GPNRMMAXM Norm maximum per M2 11 N
GPNRMMIN Norm minimum 11 N
GPNRMMINK Norm minimum per KG 11 N
GPNRMMINM Norm minimum per M2 11 N
GPRISC Kode hoog risico overdosering 1 A
GPRWYZ Reden van wijziging itemnummer 6 N
GPSTNR Naamnummer GPK-stofnaam 7 N
GPTCVP Tekst-code voorschrijfperiode 8 N
GRP001 FTK 1 4 N
GRP002 FTK 2 4 N
GRP003 FTK 3 4 N
GRP004 FTK 4 4 N
GRP005 FTK 5 4 N
GSKODE GSK-code 8 N
GTIN Global Trade Item Number 14 N
GVSKOD GVS cluster kode 11 A
GVSVGL GVS vergoedingslimiet 12 N
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.