Home / Documentatie / Functionele beschrijvingen / Medicatie Bewaking / Bewaking op contra-indicatieaarden en overige patiëntkenmerken (reeds opgenomen in MFB's)

Bewaking op contra-indicatieaarden en overige patiëntkenmerken (reeds opgenomen in MFB's)

Beschrijving van het doel, de algemene inhoud, de samenstelling van de naam (inclusief de koppeling met de bewakingscode). Deze statusrapporten (voor bewaking op indicatieaarden) dienen als naslagwerk voor gebruikers. Het document is in april 2010 aangepast voor de download functionaliteit
Change PDF document Afgeleide contra-indicatieaard IR V-2-1-2
mbv het medicatieprofiel van de patiënt kan de apotheker voor bewaking op contra-indicatieaarden (naast het verkrijgen van de contra-indicatieaarden van de voorschrijver en/of patiënt) ook soms een contra-indicatieaard afleiden. Deze implementatie richtlijn geeft aan hoe de G-Standaard dit proces kan ondersteunen.
Change PDF document Bewaking op contra-indicatieaard (incl. Zwangerschap Nierfunctie Farmacogenetica) IR V-2-5-3
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking tussen een geneesmiddel en een contra-indicatieaard.
Change PDF document Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-2
Het betreft een beschrijving van 2 opties voor het koppelen van de indicatie-aard Verkeersdeelname aan individuele patiënten. 1 om de zorgverlener te wijzen op de mogelijkheid te bewaken op de indicatieaard ‘Verkeersdeelname’, waarna de indicatie-aard indien gewenst gekoppeld kan worden 2 om elke patiënt van 16 jaar of ouder automatisch te koppelen aan de indicatie-aard ‘Verkeersdeelname’.
Change PDF document Nog niet door het GIC beoordeelde Interacties en Contra-Indicaties IR V 3-1-1
Change PDF document Opschonen afgeleide contra-indicatieaarden IR V-1-1-2
Met deze richtlijn geeft het WINAp u informatie op welke wijze u het beste geregistreerde contra-indicatieaarden, die afgeleid zijn van medicatiegebruik, op patientniveau kunt opschonen.