Home / Documentatie / Functionele beschrijvingen / Medicatie Bewaking / Bijzondere Kenmerken (veelal opgenomen in MFB's)

Bijzondere Kenmerken (veelal opgenomen in MFB's)

Change PDF document Folder Citrusvruchten IR V-3-1-1
Change PDF document Gezondheidsrisico bij verwerken IR V-2-1-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe de Bijzondere Kenmerk “Gezondheidsrisico bij bereiden” en “Gezondheidsrisico bij bewerken” uit het bestand Bijzondere Kenmerken van de G-Standaard geïmplementeerd dienen te worden in software voor de openbare apotheek, de voorschrijver en de ziekenhuisapotheek, zodat het doel hiervan wordt bereikt
Change PDF document Inhalatie instructie IR V-2-1-1
Change PDF document Nog niet door het GIC beoordeelde Interacties en Contra-Indicaties IR V 3-1-1
Bij nieuwe artikelen met een nieuwe werkzame stof wordt door het GIC de interactie- en Contra Indicatie-bewaking uiteraard direct onder de loep genomen. De beoordeling van deze gegevens kan echter een doorlooptijd hebben die langer is dan een maand. Met dit nieuwe kenmerk in de G-Standaard kan de zorgverlener de gebruiker hiermee in kennis stellen.
Change PDF document Opiumwet IR V-2-1-1
Implementatie richtlijn voor inzet van de G-Standaard bij het toepassen van de opiumwet.
Change PDF document Reden van voorschrijven IR V-2-1-1
Change PDF document Schildklierpoeder IR V-2-1-1
Change PDF document Toxiciteit Methotrexaat en Oncolytica IR V-3-1-1
Change PDF document Zwangerschapspreventieprogramma IR V-2-1-1