Home / Documentatie / Functionele beschrijvingen / Medicatie Bewaking / Bijzondere Kenmerken (veelal opgenomen in MFB's)

Medicatie Bewaking/Bijzondere Kenmerken (veelal opgenomen in MFB's)

DatumTitel / OmschrijvingBestand
30-12-2016 Capsule mag zo nodig open IR V-1-1-2 401
902
30-12-2016 Folder Citrusvruchten IR V-3-1-1 401
902
921
922
30-12-2016 Gezondheidsrisico bij verwerken IR V-2-1-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe de Bijzondere Kenmerk “Gezondheidsrisico bij bereiden” en “Gezondheidsrisico bij bewerken” uit het bestand Bijzondere Kenmerken van de G-Standaard geïmplementeerd dienen te worden in software voor de openbare apotheek, de voorschrijver en de ziekenhuisapotheek, zodat het doel hiervan wordt bereikt
401
902
921
922
30-12-2016 Inhalatie instructie IR V-2-1-1 401
902
921
922
26-08-2019 Kwaliteitsindicatoren IR V-2-2-1 401
902
921
922
30-12-2016 Lareb Intensive Monitoring IR V-3-1-1 401
902
921
922
07-09-2021 Nog niet door het GIC beoordeelde Interacties IR V 3-2-1
Bij nieuwe artikelen met een nieuwe werkzame stof wordt door het GIC de interactie-bewaking uiteraard direct onder de loep genomen. De beoordeling van deze gegevens kan echter een doorlooptijd hebben die langer is dan een maand. Met dit kenmerk in de G-Standaard kan de zorgverlener de patiënt hiervan in kennis stellen.
Voor de contra-indicaties geldt hetzelfde, maar deze zijn als bewaking bij de contraindicatie-aarden opgenomen.
401
902
921
922
30-12-2016 Reden van voorschrijven IR V-2-1-1 401
902
921
922
30-12-2016 Schildklierpoeder IR V-2-1-1 401
902
921
922
16-12-2016 Toedienlijst IR V-2-1-1
Beschrijving van o.a.:
- dubbel paraferen
401
902
30-12-2016 Toxiciteit Methotrexaat en Oncolytica IR V-3-1-1 401
902
921
922
30-12-2016 Zwangerschapspreventieprogramma IR V-2-1-1 401
902
921
922