Home / Actueel / Nieuws

Nieuws

11-10-2016 Testbestanden add-ons in G-Standaard november

In de G-Standaard van november 2016 zullen de bestanden 131 en 132 met add-on gegevens opgenomen worden. Het betreft op dit moment nog testgegevens.

Testbestanden add-ons in G-Standaard november - Lees verder...

29-09-2016 Taxebrief 2016-3 G-Standaard oktober 2016

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard oktober 2016.

Taxebrief 2016-3 G-Standaard oktober 2016 - Lees verder...

21-09-2016 Proefbestanden add-ons in fixed length ascii

De proefbestanden 131 en 132 met gegevens voor de add-on geneesmiddelen zijn nu ook beschikbaar in fixed length ascii formaat.

Proefbestanden add-ons in fixed length ascii - Lees verder...

29-08-2016 Proefbestanden add-ons beschikbaar

Op 22 augustus heeft Z‑Index, in samenwerking met koepels, veldpartijen en softwarehuizen een set proefbestanden ter beschikking gesteld.

Proefbestanden add-ons beschikbaar - Lees verder...

29-08-2016 [update] Geen vertraging publicatie G-Standaard september 2016

[update] De G-Standaard van september 2016 wordt op dinsdag 16 augustus gepubliceerd.

[update] Geen vertraging publicatie G-Standaard september 2016 - Lees verder...

29-06-2016 ‘Begrippen’ rondom begin en einde van therapie gepubliceerd

Begrippen geactualiseerd op basis van het document 'Bouwstenen voor het medicatieproces'

‘Begrippen’ rondom begin en einde van therapie gepubliceerd - Lees verder...

30-05-2016 Taxebrief 2016-2 G-Standaard juni 2016

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard juni 2016.

Taxebrief 2016-2 G-Standaard juni 2016 - Lees verder...

18-04-2016 Status inzichtelijkheidsmeting interacties

In juni 2012 hebben de voorzitters van de gebruikersraden gezamenlijk Z-Index verzocht te onderzoeken op welke wijze Z-Index inzichtelijk kan maken welke onderdelen van haar G-Standaard toegepast worden in de systemen van de softwareleveranciers.

Status inzichtelijkheidsmeting interacties - Lees verder...

01-03-2016 Nieuw bestand 161 (preferentiebeleid)

Huidig bestand met preferentiebeleid (bestand 160) blijft tot juli 2017 gehandhaafd.

Nieuw bestand 161 (preferentiebeleid) - Lees verder...

19-01-2016 Nieuw bestand 698 in de G-Standaard per 1-2-2016

Per 1 februari is de G-Standaard uitgebreid met bestand 698. Met dit bestand kan aan een MFB een ‘labeltje’ worden meegegeven. Bijvoorbeeld het ‘creatinineklaring’ voor de MFB’s waarin de nierfunctie een rol speelt, of ‘maagbescherming’ voor de MFB’s die over maagbescherming gaan.

Nieuw bestand 698 in de G-Standaard per 1-2-2016 - Lees verder...

19-01-2016 Wijziging structuur bestand 690 per 1-2-2016

Per 1 februari is de G-Standaard is de structuur van bestand 690 gewijzigd. Dit betreft de volgende wijzigingen:

Wijziging structuur bestand 690 per 1-2-2016 - Lees verder...

28-12-2015 Toelichting G-Standaard jan 2016

Traditiegetrouw publiceert Z-Index aan het einde van het kalenderjaar een taxebrief waarin de belangrijkste wijzigingen op het gebied van wet & regelgeving staan vermeld voor het komende jaar.

Toelichting G-Standaard jan 2016 - Lees verder...

23-12-2015 Bewaking op contra-indicatieaard Astma/COPD vervalt

Per 1 februari wordt de bewaking van de CI-aard Astma/COPD ontkoppeld. Een maand later gaat de CI-aard zelf ook vervallen.

Bewaking op contra-indicatieaard Astma/COPD vervalt - Lees verder...

lijst_mondkapjes

Lijst met mondkapjes (actuele ZI-nummers) die onder de tijdelijke vrijstelling BTW (nultarief) vallen vanaf 25 mei 2020.

lijst_mondkapjes - Lees verder...