Home / Actueel / Nieuws

Nieuws

01-02-2018 Bestand 10 en thesaurus 1600 vervallen per 1-4-2018

In de G-Standaard van april 2018 zal het bestand 10 en thesaurus 1600 met logistieke informatie komen te vervallen.

Bestand 10 en thesaurus 1600 vervallen per 1-4-2018 - Lees verder...

30-01-2018 Vanaf G-Standaard april 2018 kan BTW percentage in productgroep DB aangepast worden

Tot nu toe werden artikelen in productgroep DB (doorgeleverde bereidingen) in de G-Standaard altijd uitgeleverd met BTW=laag. Vanaf april 2018 kunnen artikelen in deze productgroep (op verzoek van de leverancier) worden uitgeleverd met BTW=hoog.

Vanaf G-Standaard april 2018 kan BTW percentage in productgroep DB aangepast worden - Lees verder...

03-01-2018 Wijzigingen in de G-Standaard vanaf 1 januari 2018

Alle voorgenomen wijzigingen in de G-Standaard, welke zijn afgesproken met leden van de Werkgroep Techniek.

Wijzigingen in de G-Standaard vanaf 1 januari 2018 - Lees verder...

03-01-2018 Taxebrief 2017-10 G-Standaard januari 2018

Toelichting en correcties op de G-Standaard van januari 2018.

Taxebrief 2017-10 G-Standaard januari 2018 - Lees verder...

18-12-2017 Nieuw bestand (133) en vervallen bestanden (130 en 644) per 1-1-2018

In de G-Standaard van januari 2018 is één nieuw bestand opgenomen: bestand 133 met verkorte add-on indicatieteksten. Ook worden twee oude bestanden niet langer uitgeleverd: bestand 130 (declaratietabel dure geneesmiddelen) en bestand 644 (dosisgegevens - oud).

Nieuw bestand (133) en vervallen bestanden (130 en 644) per 1-1-2018 - Lees verder...

30-11-2017 Taxebrief 2017-9 G-Standaard november en december 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van november en december 2017.

Taxebrief 2017-9 G-Standaard november en december 2017 - Lees verder...

24-10-2017 Taxebrief 2017-8 G-Standaard oktober en november 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van oktober en november 2017.

Taxebrief 2017-8 G-Standaard oktober en november 2017 - Lees verder...

16-10-2017 Nieuw bestand 699 in de G-Standaard per 1-11-2017

Per 1 november 2017 is de G-Standaard uitgebreid met bestand 699. Dit bestand bevat net als bst688 de ‘triggers’ van een MFB, maar bevat daarnaast méér niveaus.

Nieuw bestand 699 in de G-Standaard per 1-11-2017 - Lees verder...

16-10-2017 Contraindicaties als MFB’s beschikbaar

Per 1 oktober worden de ‘klassieke’ contra-indicaties ook als MFB’s uitgeleverd.

Contraindicaties als MFB’s beschikbaar - Lees verder...

11-10-2017 Productieschema 2018 beschikbaar

Het productieschema voor de G-Standaard van 2018 is gepubliceerd.

Productieschema 2018 beschikbaar - Lees verder...

09-10-2017 Correcties in bestand 132 en historisch bestand add-ons

In bestand 132 en in het historische bestand add-ons voor oktober 2017 zijn enkele fouten met betrekking tot de aanspraakstatus geconstateerd. Er zijn nieuwe bestanden beschikbaar.

Correcties in bestand 132 en historisch bestand add-ons - Lees verder...

09-10-2017 Wijzigingen in de G-Standaard

Het wijzigingenbestand voor de G-Standaard is weer bijgewerkt. Het geactualiseerde bestand vindt u via onderstaande link.

Wijzigingen in de G-Standaard - Lees verder...

02-10-2017 Taxebrief 2017-7 G-Standaard oktober 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van oktober 2017.

Taxebrief 2017-7 G-Standaard oktober 2017 - Lees verder...

22-08-2017 Onvolkomenheden in bestand 131, 132 en Historisch Bestand Add-ons

Z-Index heeft onvolkomenheden geconstateerd in de add-on bestanden van de G-Standaard en het historisch bestand add-ons (d.d. 15-08-2017). In de bestanden ontbreken een aantal ZI-nummers die door de NZA als add-on zijn aangewezen per 1 september.

Onvolkomenheden in bestand 131, 132 en Historisch Bestand Add-ons - Lees verder...

06-07-2017 Handleiding genereren overzichten add-ons

De G-Standaard bevat informatie over tarieven, indicaties en aanspraak op het gebied van add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren. Softwaresystemen ondersteunen met deze informatie het voorschrijf- en declaratieproces. Niet alle softwaresystemen bieden de mogelijkheid om met deze informatie ook mutatieoverzichten te genereren. Gezien de brede behoefte aan deze overzichten heeft Z-Index heeft daarom een handleiding opgesteld om u in de gelegenheid te stellen zelf deze mutatieoverzichten te maken.

Handleiding genereren overzichten add-ons - Lees verder...

11-05-2017 Nieuwe farmaceutische vorm in de G-Standaard

Per 1 mei is de nieuwe farmaceutische vorm ‘levend weefsel equivalent’ opgenomen.

Nieuwe farmaceutische vorm in de G-Standaard - Lees verder...

03-04-2017 Taxebrief 2017-6 G-Standaard april 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van april 2017.

Taxebrief 2017-6 G-Standaard april 2017 - Lees verder...

29-03-2017 Taxebrief 2017-5 G-Standaard april 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van april 2017.

Taxebrief 2017-5 G-Standaard april 2017 - Lees verder...

21-03-2017 Interacties als MFB’s beschikbaar

Per 1 april worden de ‘klassieke’ interacties ook als MFB’s uitgeleverd.

Interacties als MFB’s beschikbaar - Lees verder...

20-03-2017 Testbestand bestand 007 Logistieke verpakkingsinformatie beschikbaar in G-Standaard april 2017.

Zoals gecommuniceerd met de Werkgroep Techniek zal het nieuwe bestand 007 met logistieke verpakkingsinformatie in de G-Standaard van april 2017 opgenomen worden. Het betreft op dit moment nog een testuitlevering.

Testbestand bestand 007 Logistieke verpakkingsinformatie beschikbaar in G-Standaard april 2017. - Lees verder...

14-02-2017 Veel onterechte mutaties in bestand 301

In de productie van de G-Standaard zijn deze maand veel mutaties opgetreden in het ondernemingenbestand. Sommige mutaties zijn onterecht maar hebben niet perse gevolgen voor uw verwerking.

Veel onterechte mutaties in bestand 301 - Lees verder...

31-01-2017 Taxebrief 2017-4 G-Standaard januari 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van januari 2017.

Taxebrief 2017-4 G-Standaard januari 2017 - Lees verder...

31-01-2017 Taxebrief 2017-3 G-Standaard januari 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van januari 2017.

Taxebrief 2017-3 G-Standaard januari 2017 - Lees verder...

04-01-2017 Taxebrief 2017-2 G-Standaard januari 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard van januari 2017.

Taxebrief 2017-2 G-Standaard januari 2017 - Lees verder...

28-12-2016 Taxebrief 2017-1 G-Standaard januari 2017

Correcties en aanvullingen op de G-Standaard januari 2017

Taxebrief 2017-1 G-Standaard januari 2017 - Lees verder...

16-12-2016 Nieuw bestand 131 bevat tarieven die zijn aangepast op WGP

Z-Index heeft een nieuw bestand 131 uitgeleverd. In het bestand in de G-Standaard van januari 2017 stonden per abuis nog tarieven die niet waren gecorrigeerd voor de WGP maximumprijs. In het nieuwe bestand zijn de tarieven nooit hoger dan de WGP.

Nieuw bestand 131 bevat tarieven die zijn aangepast op WGP - Lees verder...

01-12-2016 Inzichtelijkheidsmeting interacties gepubliceerd

Een onderzoek naar de verschillen in registratie en functionaliteiten van informatiesystemen moet de samenwerking tussen zorgverleners verbeteren. Dat doel hebben de voorzitters van de gebruikersraden van ziekenhuisinformatiesystemen, apotheekinformatiesystemen en systemen van (apotheekhoudende) huisartsen gezamenlijk uitgesproken toen zij Z-index vroegen een inzichtelijkheidsmeting te starten.

Inzichtelijkheidsmeting interacties gepubliceerd - Lees verder...

09-11-2016 Historisch Bestand Add-ons beschikbaar vanaf 15 november

Add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren worden vanaf 2017 op ZI-nummer niveau gedeclareerd. Bij deze declaratie dient ook een code meegestuurd te worden die identificerend is voor de indicatie waarvoor het add-on geneesmiddel of stollingsfactor is gebruikt. Om in het declaratieproces te kunnen controleren of een geldige code is gebruikt en of het gedeclareerde bedrag het maximumtarief niet overschrijdt, is er behoefte aan een bestand waarin al deze gegevens, ook uit het verleden, zijn samengebracht.

Historisch Bestand Add-ons beschikbaar vanaf 15 november - Lees verder...