Totaal overzicht van de implementatie richtlijnen/Bijzondere Kenmerken

DatumTitel / OmschrijvingBestand
30-12-2016 Capsule mag zo nodig open IR V-1-1-2 401
902
30-12-2016 Folder Citrusvruchten IR V-3-1-1 401
902
921
922
30-12-2016 Gezondheidsrisico bij verwerken IR V-2-1-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe de Bijzondere Kenmerk “Gezondheidsrisico bij bereiden” en “Gezondheidsrisico bij bewerken” uit het bestand Bijzondere Kenmerken van de G-Standaard geïmplementeerd dienen te worden in software voor de openbare apotheek, de voorschrijver en de ziekenhuisapotheek, zodat het doel hiervan wordt bereikt
401
902
921
922
20-12-2019 Grieprisico IR V-2-1-3 401
902
30-12-2016 Inhalatie instructie IR V-2-1-1 401
902
921
922
30-12-2016 Kankerverwekkend en giftig IR V-1-2-2 401
902
26-08-2019 Kwaliteitsindicatoren IR V-2-2-1 401
902
921
922
30-12-2016 Lareb Intensive Monitoring IR V-3-1-1 401
902
921
922
30-12-2016 Nog niet door het GIC beoordeelde Interacties en Contra-Indicaties IR V 3-1-1
Bij nieuwe artikelen met een nieuwe werkzame stof wordt door het GIC de interactie- en Contra Indicatie-bewaking uiteraard direct onder de loep genomen. De beoordeling van deze gegevens kan echter een doorlooptijd hebben die langer is dan een maand. Met dit nieuwe kenmerk in de G-Standaard kan de zorgverlener de gebruiker hiermee in kennis stellen.
401
902
921
922
30-12-2016 Opiumwet IR V-2-1-1
Implementatie richtlijn voor inzet van de G-Standaard bij het toepassen van de opiumwet.
401
902
921
922
30-12-2016 Reden van voorschrijven IR V-2-1-1 401
902
921
922
30-12-2016 Schildklierpoeder IR V-2-1-1 401
902
921
922
16-12-2016 Toedienlijst IR V-2-1-1
Beschrijving van o.a.:
- dubbel paraferen
401
902
30-12-2016 Toxiciteit Methotrexaat en Oncolytica IR V-3-1-1 401
902
921
922
30-12-2016 Zwangerschapspreventieprogramma IR V-2-1-1 401
902
921
922