Totaal overzicht van de implementatie richtlijnen/Logistieke gegevens

DatumTitel / OmschrijvingBestand
19-12-2019 Logistieke verpakkingsinformatie (BST007T) IR V-1-2-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft de koppeling (in bestand 7) tussen het artikelnummer (ZI-Nr) enerzijds en de GTIN (EAN-codering) anderzijds.
Naast de directe koppeling en de hiërachie van de verpakkingen bevat dit bestand ook een beperkt aantal logistieke parameters rondom het bestel traject. (bijvoorbeeld lengte, hoogte breedte)

Dit bestand (7) is een vervanging van bestand 10.
004
007
301
902