Totaal overzicht van de implementatie richtlijnen/Wet- en Regelgeving

DatumTitel / OmschrijvingBestand
13-09-2022 Add-on geneesmiddelen - stollingsfactoren IR V-2-2-4
Deze richtlijn beschrijft de implementatie van de bestanden 131, 132 en 133 waarin de informatie over add-on geneesmiddelen is opgenomen.
131
132
133
902
921
922
09-01-2018 Niet Eerste Uitgifte Clusters IR V-2-3-1
Deze implementatie richtlijn beschrijft hoe bestand 780 moet worden toegepast bij het beantwoorden van de vraag of de EU-toeslag mag worden berekend bij het ter hand stellen van een geneesmiddel. (Dit is een aanvulling op de implementatierichtlijn"voor de gedifferentieerde WMG toeslag)
780
05-04-2023 Preferentiebeleid IR V-1-4-1 161
902
28-01-2020 Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-8
Vanaf 01-01-2013 zijn de door de verzekeraar aangepaste en beschikbaargestelde prijzen per verzekeraar per webservice beschikbaar.
031
180
10-03-2020 RZV verstrekkingen IR V-3-3-1
Deze implementatierichtlijn geeft aan hoe de RZV velden in bestand 14 gebruikt dienen te worden.
004
014
19-10-2021 WMG gedifferentiëerde tarieven IR V-3-2-3
Vanaf 1 juli 2008 is de vaste receptregelvergoeding vervangen door een gedifferentiëerde prestatie-bekostiging. Dit houd in dat een vervolguigifte, waar relatief weinig werk voor hoeft te worden gedaan door de apotheek, een lager tarief geldt dan voor een arbeidsintensieve bijzondere magistrale bereiding. (zie ook Niet-Eerste-Uitgifte-Clusters)
780
902
950