Totaal overzicht van de implementatie richtlijnen/Medicatie Bewaking

DatumTitel / OmschrijvingBestand
03-04-2024 Afgeleide contra-indicatieaard IR V-2-2-3
mbv het medicatieprofiel van de patiënt kan de apotheker voor bewaking op contra-indicatieaarden (naast het verkrijgen van de contra-indicatieaarden van de voorschrijver en/of patiënt) ook soms een contra-indicatieaard afleiden. Deze implementatie richtlijn geeft aan hoe de G-Standaard dit proces kan ondersteunen.
658
922
02-02-2022 Allergieën IR V-4-2-1
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking op allergieën en ongewenste middelen
004
031
632
711
750
902
911
912
936
28-02-2022 ATC bestand IR V-1-2-1 801
802
29-08-2019 Bepaling 1e, 2e en vervolg uitgifte (Uitgiftesignalen) IR V-4-1-2
Door uitgiftesignalen wordt bevorderd dat de cliënt door de zorgverlener op het juiste moment gerichte voorlichting en begeleiding krijgt voor het effectief en veilig gebruik van geneesmiddelen.
Op basis van een juist signalering van tweede en vervolguitgifte wordt ook mogelijk gemaakt ongewenste herhaling van medicatiebewakingssignalen, zoals interacties, bewaking op indicatie-aarden, of (pseudo)dubbelmedicatie, te onderdrukken.
601
671
672
902
03-04-2024 Bewaking op Leeftijd IR V-2-1-2
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe bij het voorschrijven en/of afleveren van een geneesmiddel de bewaking op een minimumleeftijd mbv de G-Standaard geïmplementeerd dient te worden in software voor de openbare apotheek, voorschrijver en ziekenhuisapotheek.
711
902
922
20-12-2019 Bewaking op Verkeersdeelname IR V-1-1-2
Het betreft een beschrijving van 2 opties voor het koppelen van de indicatie-aard Verkeersdeelname aan individuele patiënten.
1 om de zorgverlener te wijzen op de mogelijkheid te bewaken op de indicatieaard ‘Verkeersdeelname’, waarna de indicatie-aard
indien gewenst gekoppeld kan worden
2 om elke patiënt van 16 jaar of ouder automatisch te koppelen aan de indicatie-aard ‘Verkeersdeelname’.
601
655
656
902
921
922
20-12-2019 Doseringen IR V-4-2-2
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking op de dosering van een geneesmiddelen.
380
601
640
641
642
643
649
902
922
03-04-2024 Dubbelmedicatie IR V-3-3-2
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking op dubbelmedicatie.
671
672
902
922
03-04-2024 Eenheden IR V-2-1-4
Het omzetten van (voorgeschreven eenheden) naar eenheden tbv doseringscontrole kan vanaf 01-12-2011 geschieden mbv van de nieuwe eenhedentabel in de G-Standaard.
070
730
731
902
12-04-2023 Medicatieproces Ondersteunende informatie IR V-1-1-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft de implementatie van diverse soorten waardenlijsten die in de bouwstenen van het Medicatieproces zijn opgenomen.
Dit betreft de waardenlijsten voor de reden van wijzigen-stoppen/staken en voor de aanvullende informatie/wensen.
431
902
07-03-2023 Medicatieproces Productselectie IR V-3-2-1 020
025
031
050
051
052
059
060
699
701
711
713
720
725
730
750
760
902
912
16-08-2019 Medicatieproces Triggering medicatiebewaking en uitgiftesignalen IR V-1-1-2
03-04-2024 Medisch Farmaceutische Beslisregels Bouwstenen definities en combinaties IR V-2-5-1
Deze Implementatierichtlijn bevat de definities van de bouwstenen en de mogelijke combinaties. Deze implementatierichtlijn vervangt de oude implementatierichtlijn Bouwstenen, die per 17 december 2021 is vervallen.
alle
03-04-2024 Medisch Farmaceutische Beslisregels Bouwstenen definities en combinaties IR V-2-5-1 bijlage
Deze bijlage bevat apart de schema's die ook in de Implementatierichtlijn Bouwstenen definities en combinaties staan.
alle
03-04-2024 Medisch Farmaceutische Beslisregels Structuur en processen IR V-2-5-1
Deze Implementatierichtlijn bevat de beschrijving van de structuur en processen rondom MFB's. Deze implementatierichtlijn vervangt de oude implementatierichtlijn Structuur, die per 6 april 2022 is vervallen.
alle
03-04-2024 Medisch Farmaceutische Beslisregels Structuur en processen IR V-2-5-1 bijlage datums bouwstenen
Deze bijlage bevat de datums wanneer welke bouwsteencombinatie in welke implementatiefase zit (van testfase t/m vervallen).
alle
03-04-2024 Medisch Farmaceutische Beslisregels Totale dagdosis IR V-1-7-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe de totale dagdosis (van trigger plus middelen in de actuele medicatie) berekend kan worden.
031
052
360
699
711
715
720
725
731
750
25-11-2011 Opschonen afgeleide contra-indicatieaarden IR V-1-1-2
Met deze richtlijn geeft het WINAp u informatie op welke wijze u het beste geregistreerde contra-indicatieaarden, die afgeleid zijn van medicatiegebruik, op patientniveau kunt opschonen.
03-04-2024 Samenstelling IR V-1-1-2
Er zijn meerdere soorten samenstellingen in de G-Standaard. Het belangrijkste verschil is
- de generieke samenstelling (omgezet naar de volledige generieke namen van de een zoutvorm)
- de ingegeven samenstelling (door de fabrikant)
Een volledige beschrijving vindt u in deze implementatierichtlijn.
==> Gebruik bij ieder proces de juiste samentelling.
701
705
715
731
750
902
03-04-2024 Tekst blokken IR V-5-4-1
Naast de medicatie bewakings meldingen kunt u hier ook de meldingsteksten aan bijzondere kenmerken en indicatie-aarden terugvinden.
601
902
922
03-08-2010 Toedieningswegen IR V-1-1-2
Deze implementatierichtlijn geeft aan, hoe de informatiesystemen om kunnen gaan met de toedieningswegen in de G-Standaard.
Meervoudige toedieningswegen zijn door het GIC per 1 juli 2010 ook opgesplitst in enkelvoudige toedieningswegen.
031
051
052
642
711
760
902
16-12-2016 Toedienlijst IR V-2-1-1
Beschrijving van o.a.:
- dubbel paraferen
401
902
15-01-2020 ZIB's Medicatiebewaking aansluiting op zib's IR V-0-0-1
Deze implementatierichtlijn is een conceptversie die beschrijft hoe medicatiebewaking (MFB's en doseringscontrole) gebruik kan maken van gegevens die in zib's zijn vastgelegd. Deze versie is nog in ontwikkeling, maar kan als een eerste handreiking worden beschouwd.
alle