Totaal overzicht van de implementatie richtlijnen/Medicatie Bewaking

DatumTitel / OmschrijvingBestand
05-02-2020 Afgeleide contra-indicatieaard IR V-2-2-2
mbv het medicatieprofiel van de patiënt kan de apotheker voor bewaking op contra-indicatieaarden (naast het verkrijgen van de contra-indicatieaarden van de voorschrijver en/of patiënt) ook soms een contra-indicatieaard afleiden. Deze implementatie richtlijn geeft aan hoe de G-Standaard dit proces kan ondersteunen.
658
921
922
28-01-2020 Allergieën IR V-4-1-1
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking op allergieën en ongewenste middelen
004
031
632
711
750
902
911
912
936
15-05-2012 ATC bestand IR V-1-1-1 801
802
29-08-2019 Bepaling 1e, 2e en vervolg uitgifte (Uitgiftesignalen) IR V-4-1-2
Door uitgiftesignalen wordt bevorderd dat de cliënt door de zorgverlener op het juiste moment gerichte voorlichting en begeleiding krijgt voor het effectief en veilig gebruik van geneesmiddelen.
Op basis van een juist signalering van tweede en vervolguitgifte wordt ook mogelijk gemaakt ongewenste herhaling van medicatiebewakingssignalen, zoals interacties, bewaking op indicatie-aarden, of (pseudo)dubbelmedicatie, te onderdrukken.
601
671
672
902
10-02-2020 Bewaking op Contra-indicatieaard (incl. Zwangerschap Nierfunctie Farmacogenetica) IR V-2-5-4
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking tussen een geneesmiddel en een contra-indicatieaard.
031
051
052
601
655
656
684
711
902
921
922
03-10-2017 Bewaking op Leeftijd IR V-2-1-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe bij het voorschrijven en/of afleveren van een geneesmiddel de bewaking op een minimumleeftijd mbv de G-Standaard geïmplementeerd dient te worden in software voor de openbare apotheek, voorschrijver en ziekenhuisapotheek.
711
902
921
922
20-12-2019 Bewaking op Verkeersdeelname IR V-1-1-2
Het betreft een beschrijving van 2 opties voor het koppelen van de indicatie-aard Verkeersdeelname aan individuele patiënten.
1 om de zorgverlener te wijzen op de mogelijkheid te bewaken op de indicatieaard ‘Verkeersdeelname’, waarna de indicatie-aard
indien gewenst gekoppeld kan worden
2 om elke patiënt van 16 jaar of ouder automatisch te koppelen aan de indicatie-aard ‘Verkeersdeelname’.
601
655
656
902
921
922
20-12-2019 Doseringen IR V-4-2-2
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking op de dosering van een geneesmiddelen.
380
601
640
641
642
643
649
902
921
922
21-01-2020 Dubbelmedicatie IR V-3-2-1
Deze implementatie richtlijn beschrijft op welke wijze de G-Standaard softwarematig voor de zorgverlener kan worden ingezet bij de bewaking op dubbelmedicatie.
671
672
902
921
922
15-04-2020 Eenheden IR V-2-1-3
Het omzetten van (voorgeschreven eenheden) naar eenheden tbv doseringscontrole kan vanaf 01-12-2011 geschieden mbv van de nieuwe eenhedentabel in de G-Standaard.
070
730
731
902
16-08-2019 Medicatieproces Productselectie IR V-2-2-1 020
025
031
050
051
052
059
060
699
701
711
713
720
725
730
750
760
902
912
16-08-2019 Medicatieproces Triggering medicatiebewaking en uitgiftesignalen IR V-1-1-2
10-04-2019 Medicatieproces velden voor 'aanvullende info' IR V-1-1-1 902
15-01-2021 Medisch Farmaceutische Beslisregels Bouwstenen en voorbeelden IR V-6-8-2 alle
05-02-2021 Medisch Farmaceutische Beslisregels Groeperen IR V-1-3-1 698
15-01-2021 Medisch Farmaceutische Beslisregels Structuur IR V-6-8-2
In 2011 is in samenwerking met CGM, Chipsoft en Microbais de eerste proefversie ontwikkeld .

Op 12-10-2011 heeft binnen de werkgroep techniek met alle softwarehuizen een evaluatie plaats gehad om te komen tot de eerste versie MFB. De beslissing voor deze aanpak was unaniem.

In 2012 is door Z-Index gestart met de ontwikkeling van het interne MFB-beheer en is de expertgroep opgestart voor het inhoudelijk vaststellen van de eerste MFB's

Eind 2012 is in de G-Standaard de eerste versie van de MFB-bouwstenen met de bijbehorende test-MFB-bestanden opgenomen in de G-Standaard.

Vanaf 2013 konden softwarehuizen starten met de implementatie van de MFB.
Softwarehuizen, die gestart waren met de ontwikkeling van de MFB, participeerden tot 2017 in een gezamelijk periodiek overleg over de MFB met Z-Index en het GIC.

Vanaf 01-04-2017 zijn ook alle interacties opgenomen in de MFB.
In de werkgroep techniek is unaniem besloten dat alle interacties op 01-11-2020 door deze MFB's functioneel in de praktijk zijn vervangen. Daarmee behoeven de huidige interactiebestanden vanaf die datum niet meer worden aangeleverd.
410
413
415
601
681
682
684
685
686
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
902
921
922
27-11-2020 Medisch Farmaceutische Beslisregels Totale dagdosis IR V-1-3-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe de totale dagdosis (van trigger plus middelen in de actuele medicatie) berekend kan worden.
031
051
052
360
699
711
715
720
725
731
750
25-11-2011 Opschonen afgeleide contra-indicatieaarden IR V-1-1-2
Met deze richtlijn geeft het WINAp u informatie op welke wijze u het beste geregistreerde contra-indicatieaarden, die afgeleid zijn van medicatiegebruik, op patientniveau kunt opschonen.
03-10-2017 Samenstelling IR V-1-1-1
Er zijn meerdere soorten samenstellingen in de G-Standaard. Het belangrijkste verschil is
- de generieke samenstelling (omgezet naar de volledige generieke namen van de een zoutvorm)
- de ingegeven samenstelling (door de fabrikant)
Een volledige beschrijving vindt u in deze implementatierichtlijn.
==> Gebruik bij ieder proces de juiste samentelling.
701
705
715
731
750
902
23-11-2020 Tekst blokken IR V-5-3-1
Naast de medicatie bewakings meldingen kunt u hier ook de meldingsteksten aan bijzondere kenmerken en indicatie-aarden terugvinden.
601
902
921
922
03-08-2010 Toedieningswegen IR V-1-1-2
Deze implementatierichtlijn geeft aan, hoe de informatiesystemen om kunnen gaan met de toedieningswegen in de G-Standaard.
Meervoudige toedieningswegen zijn door het GIC per 1 juli 2010 ook opgesplitst in enkelvoudige toedieningswegen.
031
051
052
642
711
760
902
16-12-2016 Toedienlijst IR V-2-1-1
Beschrijving van o.a.:
- dubbel paraferen
401
902
15-01-2020 ZIB's Medicatiebewaking aansluiting op zib's IR V-0-0-1
Deze implementatierichtlijn is een conceptversie die beschrijft hoe medicatiebewaking (MFB's en doseringscontrole) gebruik kan maken van gegevens die in zib's zijn vastgelegd. Deze versie is nog in ontwikkeling, maar kan als een eerste handreiking worden beschouwd.
alle