Wet- en Regelgeving

Change PDF document Add-on geneesmiddelen - stollingsfactoren IR V-2-2-1
Deze richtlijn beschrijft de implementatie van de bestanden 131, 132 en 133 waarin de informatie over add-on geneesmiddelen is opgenomen.
Change PDF document Add-on geneesmiddelen - Historisch Bestand
Dit document beschrijft de specificaties van het Historisch Bestand Add-on
Change PDF document Berekening GVS eigen bijdrage (v 1.2)
Versie 1.2 (september 2018) van de berekening van de eigen bijdrage bij geneesmiddelen.
Change PDF document Handmatig genereren overzichten add-ons
Handmatig genereren van overzichten add-on geneesmiddelen en OZP stollingsfactoren met behulp van de G-Standaard.
Change PDF document Niet Eerste Uitgifte Clusters IR V-2-3-1
Deze implementatie richtlijn beschrijft hoe bestand 780 moet worden toegepast bij het beantwoorden van de vraag of de EU-toeslag mag worden berekend bij het ter hand stellen van een geneesmiddel. (Dit is een aanvulling op de implementatierichtlijn"voor de gedifferentieerde WMG toeslag)
Change PDF document Preferentiebeleid IR V-1-3-2
IR Preferentiebeleid V-1-3-2 (30 januari 2019)
Change PDF document Procedure opname doorgeleverde bereidingen
Change PDF document Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-7
Change PDF document RZV verstrekkingen IR V-2-2-1
Deze implementatierichtlijn geeft aan hoe de RZV velden in bestand 31 gebruikt dienen te worden.
Change PDF document WMG gedifferentiëerde tarieven IR V-3-2-2
Vanaf 1 juli 2008 is de vaste receptregelvergoeding vervangen door een gedifferentiëerde prestatie-bekostiging. Dit houd in dat een vervolguigifte, waar relatief weinig werk voor hoeft te worden gedaan door de apotheek, een lager tarief geldt dan voor een arbeidsintensieve bijzondere magistrale bereiding. (zie ook Niet-Eerste-Uitgifte-Clusters)
Change PDF document Flowcharts versie 1.2 deel 1
Algemene deel
Change PDF document Flowcharts versie 1.2 deel 2
Aanspraak
Change PDF document Flowcharts versie 1.2 deel 3
WMG-prijsberekening UR-geneesmiddel
Change PDF document Flowcharts versie 1.2 deel 4
WMG prestaties
Change PDF document Flowcharts versie 1.2 deel 99
Resterende oude (nog niet geactualiseerde) flowcharts