Wet & Regelgeving/Wet- en Regelgeving

DatumTitel / OmschrijvingBestand
22-05-2017 Add-on geneesmiddelen - Historisch Bestand
Dit document beschrijft de specificaties van het Historisch Bestand Add-on
004
131
132
921
922
10-07-2018 Add-on geneesmiddelen - stollingsfactoren IR V-2-2-1
Deze richtlijn beschrijft de implementatie van de bestanden 131, 132 en 133 waarin de informatie over add-on geneesmiddelen is opgenomen.
131
132
133
902
921
922
26-09-2018 Berekening GVS eigen bijdrage (v 1.2)
Versie 1.2 (september 2018) van de berekening van de eigen bijdrage bij geneesmiddelen.
004
031
17-06-2015 Flowcharts versie 1.2 deel 1
Algemene deel
004
031
17-06-2015 Flowcharts versie 1.2 deel 2
Aanspraak
004
031
17-06-2015 Flowcharts versie 1.2 deel 3
WMG-prijsberekening UR-geneesmiddel
004
031
17-06-2015 Flowcharts versie 1.2 deel 4
WMG prestaties
004
031
17-06-2015 Flowcharts versie 1.2 deel 99
Resterende oude (nog niet geactualiseerde) flowcharts
004
031
06-07-2017 Handmatig genereren overzichten add-ons
Handmatig genereren van overzichten add-on geneesmiddelen en OZP stollingsfactoren met behulp van de G-Standaard.
131
132
921
10-04-2018 Niet Eerste Uitgifte Clusters IR V-2-3-1
Deze implementatie richtlijn beschrijft hoe bestand 780 moet worden toegepast bij het beantwoorden van de vraag of de EU-toeslag mag worden berekend bij het ter hand stellen van een geneesmiddel. (Dit is een aanvulling op de implementatierichtlijn"voor de gedifferentieerde WMG toeslag)
780
21-02-2019 Preferentiebeleid IR V-1-3-2
IR Preferentiebeleid V-1-3-2 (30 januari 2019)
161
28-01-2020 Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-8
Vanaf 01-01-2013 zijn de door de verzekeraar aangepaste en beschikbaargestelde prijzen per verzekeraar per webservice beschikbaar.
031
180
08-06-2017 Procedure opname doorgeleverde bereidingen 004
031
26-01-2021 RZV verstrekkingen IR V-3-3-1
Deze implementatierichtlijn geeft aan hoe de RZV velden in bestand 14 gebruikt dienen te worden.
004
014
10-04-2018 WMG gedifferentiëerde tarieven IR V-3-2-2
Vanaf 1 juli 2008 is de vaste receptregelvergoeding vervangen door een gedifferentiëerde prestatie-bekostiging. Dit houd in dat een vervolguigifte, waar relatief weinig werk voor hoeft te worden gedaan door de apotheek, een lager tarief geldt dan voor een arbeidsintensieve bijzondere magistrale bereiding. (zie ook Niet-Eerste-Uitgifte-Clusters)
780
902
950